Gemeente Deventer

WOZ-beschikking en OZB-aanslag

De gemeente is sinds 1 januari 1997 belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze wet regelt hoe de waarde van onroerende zaken moet worden bepaald. Iedere eigenaar en gebruiker van een onroerende zaak (woning, kantoor) krijgt eens in de vier jaar een beschikking waarin de waarde van die onroerende zaak is vastgesteld.

Een aantal instanties gebruikt die waarde vervolgens als basis voor de hoogte van een aantal belastingen: de onroerendezaakbelastingen door de gemeente, het eigenwoningforfait (huurwaarde forfait) door de Belastingdienst en de waterschapsbelasting door het waterschap. Vier jaar lang worden deze belastingen gebaseerd op die waarde.

Dit jaar krijgt u een beschikking die betrekking heeft op de jaren 2001 tot en met 2004. Tegen die beschikking kunt u bezwaar maken.

Veel inwoners en bedrijven hebben in april 2001 een WOZ-beschikking en een OZB-aanslag ontvangen.

Begin december 2001 wordt er een tweede ronde WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen verstuurd voor mensen die deze nog niet hebben ontvangen.

Inlichtingen

Voor meer informatie over de onroerendezaakbelastingen of over andere gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij de afdeling Belastingen en Verzekeringen, Burseplein 20/3, telefoon 693885.

Deel: ' WOZ-beschikking en OZB-aanslag gemeente Deventer '
Lees ook