Gemeente Enkhuizen

Week 11: WOZ-waarde opvragen

Met 1 april in het vooruitzicht, de datum waarvoor de belastingaangifte moet worden ingediend, komen regelmatig burgers de WOZ-waarde opvragen in het stadskantoor. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en is van belang voor de gemeente (voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen), voor het Waterschap (voor de waterschapsheffingen) en voor de Rijksbelastingdienst (voor het huurwaardeforfait en de vermogensheffing). In het kader van de Wet Bescherming Persoongegevens is een aantal spelregels opgesteld die gelden voor het opvragen van de WOZ-waarde. Wat wij voornamelijk willen benadrukken is dat u niet persoonlijk uw WOZ-waarde kunt opvragen aan de balie van het stadskantoor.

* De WOZ-waarde kan alleen door belanghebbenden (eigenaren c.q. gebruikers) worden opgevraagd en, mits zij gemachtigd zijn om voor de belanghebbende op te treden, ook door Administratiekantoren. Dus niet door toekomstige eigenaren/gebruikers.
* De WOZ-waarde kan alleen schriftelijk (per post of fax) bij het taakveld Belastingen worden opgevraagd, postbus 11, 1600 AA Enkhuizen, onder vermelding van uw naam, geboortedatum en het adres waarvan u de waarde wil opvragen.

De afhandeling van binnengekomen aanvragen is ongeveer een werkweek.

Informatie
: taakveld Belastingen, tel.: (0228) 36 01 00.

Deel: ' WOZ-waarde opvragen in Enhuizen week 11 '
Lees ook