WRQ introduceert de 'Finish Line Edition' van Express 2000 Software Manager

Nieuwe versie 4.5 biedt meer tools om desktops Jaar 2000-bestendig te maken

Den Haag, 13 april 1999 - Volgende maand komt een nieuwe 'Finish Line Edition' van WRQ Express 2000 Software Manager beschikbaar. Deze versie biedt een reeks extra tools om het Jaar 2000-probleem op PC's in netwerken te beheersen.
Het pakket beschikt ook over de mogelijkheid om eindgebruikers te verhinderen zelf applicaties te installeren, zodat een eenmaal gerealiseerde Jaar 2000-bestendigheid tot na de kritische datum kan worden gecontinueerd.

Versie 4.5 van Express 2000 Software Manager biedt verbeteringen op de volgende gebieden:

* Helpt de IT-staf om sneller organisatorische goedkeuring voor de oplossing van het Jaar 2000-probleem te krijgen.

* Vereenvoudigt de statusweergave van het Jaar 2000-probleem van desktops.

* Geeft een relevantere Jaar 2000-analyse met minder inspanning.

"De nieuwe eigenschappen van Express 2000 Software Manager maken duidelijk dat WRQ er alles aan gelegen is om het IT-management alle noodzakelijke middelen aan te reiken, die vereist zijn om het Jaar 2000-probleem tijdig uit de wereld te helpen," zegt Erik Giesa, productmanager van WRQ's Express-productlijn. "Hoewel andere leveranciers de verdere ontwikkeling van Jaar 2000-oplossingen langzaamaan afbouwen, gaan wij door met het toevoegen van functionaliteit aan het product. We doen dat omdat we weten dat deze extra eigenschappen onze klanten zullen helpen en omdat we eveneens weten dat ze van plan zijn om Express te blijven gebruiken om hun PC's te beheren nadat het Jaar 2000-probleem is opgelost."

Helpt IT-staf sneller organisatorische goedkeuring voor oplossing van Jaar
2000- probleem te krijgen
De nieuwe verzameling van op webtechnologie gebaseerde rapportages in versie
4.5 van Express 2000 Software Manager, biedt de IT-staf een eenvoudig mechanisme om elke PC binnen de organisatie te traceren waarop zich nog Jaar
2000-problemen kunnen voordoen. Door deze informatie via het intranet van het bedrijf toegankelijk te maken, zal de IT-staf sneller het groene licht krijgen om het Jaar 2000-probleem volledig op te lossen. De nieuwe rapportages tonen de actuele Jaar 2000-bestendigheid van hard- en software van individuele machines en kunnen zodanig worden beveiligd dat PC-gebruikers alleen de details van hun eigen machines kunnen bekijken.

Vereenvoudigt de statusweergave van het Jaar 2000-probleem van desktops Centraal beheer van het Jaar 2000-probleem vormt een belangrijk onderdeel van elke oplossing hiervoor. Express 2000 heeft het gecentraliseerde management van de databases die informatie verzamelen voor Jaar
2000-doeleinden, verder uitgebreid. Daardoor kunnen beheerders wijzigingen voortaan vanaf een enkel centraal punt distribueren. Verder wordt alle nieuwe informatie die binnenkomt in een gedistribueerde database automatisch gerapporteerd aan de centrale console.

Geeft een relevantere Jaar 2000-analyse met minder inspanning Express 2000 wordt door klanten en recensenten onder meer geprezen vanwege de kwaliteit van de 70 meegeleverde en voorgeconfigureerde rapportages, naast de op webtechnologie gebaseerde rapportages. Deze rapporten konden voorheen alleen overweg met data uit een Microsoft Access-database. Nu is het echter ook mogelijk gegevens uit Microsoft SQL Server te gebruiken. Daardoor krijgen IT-managers de beschikking over een sneller rapportagemechanisme en een makkelijker aan te passen front-end voor deze rapportages.

Versie 4.5 van Express biedt verder ondersteuning van DMI 2.0, waardoor de IT-staf nu kan aangeven welke hardware- en systeeminformatie tijdens een Express-sessie opgehaald moet worden. Deze informatie is van groot belang om vast te stellen of een nieuwe versie, of geheel nieuwe software, moet worden geïnstalleerd om Jaar 2000-bestendigheid te bewerkstelligen. Bevriezen van Jaar 2000-bestendigheid
Op het moment dat systeembeheerders een desktop bestendig hebben gemaakt voor het jaar 2000, is het van groot belang deze situatie te handhaven tot na de kritische datum. Gebruikers kunnen echter applicaties van thuis meenemen en installeren, of ze van het Internet halen, of per e-mail toegestuurd krijgen. Hierdoor verliezen systeembeheerders het overzicht van alle PC's binnen hun organisatie en kunnen hun inspanningen snel teniet worden gedaan. Express 2000 Software Manager biedt daarom de mogelijkheid om een controle over de desktops uit te oefenen, die voldoende flexibel is om aan het uiteenlopende beleid van verschillende organisaties op dit punt tegemoet te komen.

Voor organisaties die een volledige controle willen uitoefenen, biedt Express de mogelijkheid om desktops volledig te 'bevriezen'. In die situatie zijn de enige toepassingen die nog geïnstalleerd of gestart kunnen worden, die applicaties die door het IT-management zijn goedgekeurd. Aan de andere kant van dit controlespectrum biedt Express een real-time bewaking van elke gestarte applicatie. Op deze manier kan de IT-staf het gebruik van ongeautoriseerde applicaties opsporen en tijdig actie ondernemen.

Beschikbaarheid
WRQ Express 2000 Software Manager 4.5 is vanaf 17 mei verkrijgbaar. De software bevat uitgebreide componenten voor het maken van een software- en hardware-inventaris en voor het meten van applicatiegebruik. Voorts is Express 2000 voorzien van een controlemechanisme voor het BIOS en een kennisdatabase gericht op het jaar 2000 die maandelijks wordt bijgewerkt. De exacte prijs voor de Nederlandse markt zal in mei bekend worden gemaakt.

Over WRQ
WRQ, opgericht in 1981, ontwikkelt software voor het koppelen, het beheren en het beveiligen van bedrijfsnetwerken. Deze softwareoplossingen helpen en bieden een hoge kwaliteit. De WRQ-producten worden ondersteund door WRQ's Guide Services technische supportprogramma. WRQ is een particuliere onderneming en behoort tot de 17 grootste onafhankelijke PC-softwareleveranciers in de Verenigde Staten. Het bedrijf beschikt wereldwijd over vestigingen en distribueert haar producten in meer dan vijftig landen via een wereldwijd distributeursnetwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Seattle (VS). Het Europese hoofdkantoor is sinds 1989 gevestigd in Den Haag. In Nederland worden de WRQ-producten gedistribueerd door BMC Software Services in Den Haag en Cosyco Software in Eindhoven. De distributeur in België is Cosyco Software België in Vilvoorde.

VOOR MEER INFORMATIE
WRQ, Gerthild van Kampen, tel. + 31 (0)70 - 375 11 00 of Monogram Communication Strategies (MCS) B.V., Anneke de Kort, tel. + 31 (0)23 - 562 82 08, WRQ is te bereiken op het Web: www.wrq.com

WRQ, het WRQ-logo, WRQ Guide Services en Reflection zijn handelsmerken van WRQ, Inc. en zijn geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen. Reflection EnterView, Reflection Hands-Free Administration, WRQ Express en AtGuard zijn handelsmerken van WRQ, Inc. Andere merk- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve houders.

Deel: ' WRQ introduceert 'Finish Line Edition' Express 2000 '
Lees ook