Gemeente Delft

15 October 1999
Persbericht - WVG lijkt weer op orde te komen

Uit de nota tweede financiële stand van zaken Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) blijkt dat de gemeente Delft er op dit gebied financieel aanzienlijk beter voorstaat. De besparingen zijn voor een behoorlijk deel gerealiseerd. Ook heeft het Rijk een extra bedrag in het WVG-fonds gestort.

Het aantal aanvragen woonvoorzieningen is gestegen, maar de gemiddelde uitgave per aanvraag ligt aanzienlijk lager. De besparing op de woon-voorzieningen lijkt nu toch hoger uit te vallen dan verwacht. De verwachting is dat de uitgaven binnen het beschikbare budget blijven. Het aantal aanvragen rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen is gedaald. Toch wordt de besparing op de rolstoelvoorzieningen niet gehaald. Op het gebied van de vervoersvoorzieningen is wel een veel hogere besparing gerealiseerd. De daling van het aantal aanvragen voor de hulpmiddelen is waarschijnlijk het gevolg van het bereiken van een verzadigingspunt. Ook kunnen bepaalde voorzieningen niet meer aangevraagd worden.

De nota geeft ook een meerjarenbeleid voor de periode tot het jaar 2003 gegeven. Een aantal beleidspunten heeft invloed op de uitgaven. Zo wordt vanaf 2000 geen forfaitair bedrag meer beschikbaar gesteld voor de vervoersvoorzieningen en stelt de gemeente 100.000 gulden beschikbaar voor de uitzonderingsgroep. Dit is 50.000 gulden minder dan in 1999.

Het totaalbeeld is voorzichtig positief. Voorzichtig, omdat de prognose is gebaseerd op de eerste zeven maanden van 1999.

Zoekwoorden:

Deel: ' WVG Delft lijkt weer op orde te komen '
Lees ook