LAD

WW-uitkeringspositie huisartsen verbeterd

LAD Nieuwsbericht van 29/01/1999

In eerdere LAD-Bulletins hebben we bericht over de mogelijke negatieve consequenties voor de uitkeringspositie van net afgestudeerde huisartsen in het kader van de werkloosheidswet. Deze groep is namelijk na de opleiding vaak aangewezen is op waarnemingen of assistentschappen. Tot heden heeft deze situatie mogelijke negatieve gevolgen voor het recht op een ww-uitkering.

De LAD heeft zich het lot van deze groep aangetrokken door zich hard te maken voor een betere rechtspositie van de net afgestudeerde huisarts in dezen. Zo werd in 1908 in een brief aan uitvoeringsinstelling Cadans kenbaar gemaakt dat het belangrijk is dat er verandering komt in de gevolgen van bijvoorbeeld gewerkte uren in bereikbaarheidsdiensten.

inder uitkering door waarnemingen
Vaak nemen afgestudeerde huisartsen gedurende kortere of langere tijd waar in de praktijk van een andere huisarts. Op het moment dat dit wordt gedaan, heeft dit invloed op de ww-uitkering die men ontvangt na het beëindigen van de opleiding. Dit leidt tot ongewenste consequenties, vooral in de gevallen dat door het verrichten van bereikbaarheidsdiensten veel uren gewerkt wordt tegen een relatief lage vergoeding. De ww-uitkering wordt namelijk gerelateerd aan het aantal uren dat dienst wordt gedaan en niet aan de daarvan verkregen vergoeding. Het gevolg voor de uitkering van de waarnemer is in die gevallen onevenredig groot.

Eindelijk actie
Cadans heeft naar aanleiding van de briefwisseling met de LAD onlangs laten weten dat zij al geruime tijd bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) heeft gevraagd om oplossingen voor dit probleem. Tot onze vreugde konden zij ons onlangs melden dat er thans bij de Lisv een besluit in voorbereiding is dat bovengenoemde ongewenste effecten op de ww-uitkering wegneemt. Het wijzigingsbesluit van het Lisv is ter goedkeuring voorgelegd aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Men verwacht dat het besluit per 1 februari of 1 maart 1999 in werking zal treden. In een volgend LAD-Bulletin zullen wij hiervan melding maken. De LAD verheugt zich over dit succesvolle resultaat waardoor de ww-uitkeringspositie van de huisartsen aanzienlijk verbetert.

© copyright LAD 1999

Deel: ' WW-uitkeringspositie huisartsen verbeterd '
Lees ook