Wereld Natuur Fonds Nederland


WWF-Rapport: Beren in Nood

27 juli 1999 - Het gaat slecht met veel beren. Dat blijkt uit een recent rapport dat het World Wide Fund (WWF) vandaag heeft geopenbaard. De meeste beren worden bedreigd door mensen die het leefgebied van de beren vernietigen of die op beren jagen. Slechts met een paar soorten gaat het wel goed. Het rapport - Wanted Alive! Bears in de Wild - is de eerste wereldwijde inventarisatie van het WWF van de stand van de berenpopulatie.

De auteurs van het rapport waarschuwen dat de laatste Franse beren op uitsterven staan. Ook in Spanje en in Griekenland zullen de beren waarschijnlijk niet langer overleven als er geen strenge beschermingsprogrammas komen. Vooral in Azië wordt de beer bedreigd door verlies van leefgebied en de jacht. Voor de lippenbeer, honingbeer en zwarte beer heeft dat rampzalige gevolgen. De honingbeer is in India waarschijnlijk uitgestorven. Zijn bestaan in Bangladesh is twijfelachtig.

Beren worden in Azië gebruikt voor traditionele medicamenten. Gal van de galblaas van de beer is een oud en gekoesterd ingrediënt. Het wordt gebruikt om een heel scala van ziekten te genezen waaronder leverziektes en hartproblemen. De poten en andere delen worden als delicatesse gegeten.

De Aziatische markten liggen vol beren. We weten wel hoeveel berenproducten er in de marktkramen liggen, maar nauwelijks wat er in het bos is, zei Elizabeth Kemf, Manager Soorteninformatie bij WWF-International. Kemf is een van de auteurs van het rapport.

Als neveneffect van de afname van beren in Azië (terwijl de vraag ernaar gelijk blijft) wordt er nu ook in Noord en Zuid-Amerika op beren gejaagd. Beren in Zuid- en Midden-Amerika worden bedreigd door houtkap, de vestiging van grootschalige veehouderijen en door de aanleg van papaver- en cocavelden voor winstgevende drugshandel. De Mexicaanse grizzly is uitgestorven en de brilbeer heeft nauwelijks leefruimte in resten bos in Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia en Peru.

Het aantal ijsberen is nog goed op peil, maar ook hier is de toekomst onzeker. Chemische verontreiniging van de vissen die de ijsbeer eet, en aantasting van het leefgebied door het broeikaseffect vormen serieuze bedreigingen.

Ondanks de trieste stand van de berenpopulatie in het algemeen, wisten de auteurs van het rapport ook iets positiefs te melden: in Oostenrijk heeft een zesjarenplan voor de herintroductie van beren geleid tot een toename van deze dieren. Het meest opvallend is de veranderde houding van Oostenrijkse boeren en de bevolking in het algemeen. Ze willen de beer beschermen in plaats van vervolgen.

Deel: ' WWF-Rapport Beren in Nood '
Lees ook