Content-Description: cc:Mail note part

Persbericht

Woerden, 4 februari 1999

Effectief, nauwelijks bijwerkingen, gemakkelijk in gebruik Xalatan helpt glaucoompatiënt in strijd tegen blikvernauwing

Xalatan is de naam van één van de nieuwe anti-glaucoommiddelen, die sinds 1 februari worden vergoed. Aangezien het middel zeer effectief is, maar in tegenstelling tot de oudere genera-ties glaucoommedicijnen nauwelijks bijver-schijnselen heeft, is het nieuws opge-lucht begroet door oogartsen en patiënten.

Glaucoom is een bijna onmerkbaar proces van gezichtsveld-vernauwing. Tachtigduizend Nederlanders worden er voor behandeld en waarschijnlijk nog eens tachtigduizend weten nog niet dat zij glaucoom hebben. In 95% van de gevallen ontstaat glaucoom doordat het oog zijn oogkamerwater niet kan afvoeren. In tegenstelling tot traanvocht dat het oog aan de buitenkant schoon moet hou-den, houdt het oogkamerwater binnen in de oogbol het oog op spanning. Als er te weinig oogkamerwater kan worden afge-voerd stijgt de oogdruk en raakt de oogzenuw bescha-digd. Het blikveld kan zodanig vernauwen, dat, zoals een glau-coompatiënt beschrijft, 'je je een duikbootkapitein voelt, die door een periscoop de omgeving afzoekt.' Het proces is onomkeerbaar en als er niets tegen wordt gedaan kan glau-coom zelfs leiden tot blindheid. Glaucoompa-tiënten kunnen geen dag zonder medicatie.

Latanoprost
Xa-latan met als stofnaam 'latanoprost' heeft een bij-zon-dere werking. Het grijpt, in tegenstelling tot de meeste midde-len, niet in in de aanmaak van het oogkamerwater, maar stimuleert daarentegen de afvoer. Hierdoor daalt de oogdruk sterker dan door de overige bestaande middelen. De werkzame stof, die hiervoor zorgt, lijkt op de lichaamseigen stof prostaglan-dine, die overal in het lichaam voorkomt. Prostaglandine opent vervangende afvoerkanalen in het oog, zodat het teveel aan oogkamerwater alsnog kan ontsnappen. Hierdoor wordt de oogdruk op natuurlijke wijze verlaagd.

Het middel heeft als één van de weinige bijwerkingen een mogelijke ver-kleuring van de iris en geeft geen systemische bijwerkingen. Dit is van groot belang, want glau-coompatiënten moeten immers altijd medicatie blijven ge-bruiken.

Omdat glaucoom vaak pas wordt ontdekt als het proces al gaande is, dient de schade vanaf dat moment zoveel mogelijk te worden beperkt met de juiste behandeling. Het zoeken naar een, voor de patiënt te verdragen middel, kan dan kostbaar tijdverlies opleveren. Niet voor niets heeft daarom de patiëntenvereniging jarenlang geijverd voor vergoeding.

In de Verenigde Staten wordt inmiddels een vijfde van alle glaucoompatiënten behandeld met Xalatan.

Xalatan is gemakkelijk toe te dienen: dagelijks 1 druppel in het oog. Tijdrovend is het evenmin: 2 minuten per dag volstaan.

Xalatan is een product van het farmaceutische bedrijf Pharmacia & Upjohn

Deel: ' Xalatan helpt glaucoompatiënt in strijd tegen blikvernauwing '
Lees ook