N.V. NOM
Van Swietenlaan 25/2
Postbus 424
9700 AK Groningen
Tel.:
Fax:
E-mail: (050) 521 44 44
(050) 521 44 00
info@nom.nl


Xendo Laboratories nieuw biomedisch bedrijf in Groningen

Het nieuwe biomedische bedrijf Xendo Laboratories heeft zich gevestigd in het Meditech Center in Groningen. Xendo Laboratories is een onafhankelijk laboratorium voor contractonderzoek dat zijn gespecialiseerde diensten aanbiedt aan `life science' bedrijven. De dienstverlening vindt plaats in de vorm van hoogwaardige kennis op het gebied van biochemie, analytische chemie en het testen van onderzoeksmonsters volgens strikte kwaliteitseisen.

Xendo Laboratories wil een sleutelrol vervullen bij de (bio)analytische ondersteuning van geneesmiddelonderzoek en biotechnologische productieprocessen. De dienstverlening zal onder meer bestaan uit de ontwikkeling en validatie van nieuwe complexe biochemische en analytische methoden voor de bepaling van geneesmiddelen en andere biologisch actieve stoffen. De monsters waarin deze stoffen moeten worden gemeten, zijn afkomstig van deelnemers aan geneesmiddelonderzoeken, of vanuit (fermentatie)vloeistoffen waarin op biotechnologische wijze geneesmiddelen worden geproduceerd.

De personen achter dit initiatief, drs. Koos Koops, dr. Jaap Wieling en dr. Reinier Schwietert hebben samen een uitgebreide ervaring in het contractonderzoek en de contractproductie voor de biotech en farmaceutische industrie. Zij zullen hun kennis en ervaring met de markt inbrengen en tevens zorg dragen voor een kwalitatief en wetenschappelijk hoogwaardige dienstverlening. Naast de initiatiefnemers werken er drie personeelsleden. Het bedrijf streeft naar een groei tot vijftien arbeidsplaatsen in 2000 en een verdubbeling daarvan in 2003.

Algemene bedrijfsondersteuning zal worden verleend vanuit het Amsterdams/Groningse bedrijf Univalid, dat succesvol actief is bij de dienstverlening aan Nederlandse biotech en farmaceutische bedrijven op het gebied van de productie van vaccins en geneesmiddelen.

Meditech Center is gevestigd op de zuidpunt van het Academisch Ziekenhuis in Groningen (AZG). Het is een initiatief van Medipolis, met als samenwerkingspartners AZG, RuG, NOM en gemeente Groningen, en biedt bedrijfsruimte voor startende ondernemingen in de biomedische sector.

Groningen, 13 oktober 1999

Nadere informatie bij Bob Nuys, tel. 050-5214420, fax 050-5214520, of E-mail: nuys@nom.nl

Deel: ' Xendo Laboratories nieuw biomedisch bedrijf in Groningen '
Lees ook