Persbericht

Speciale positie in nieuwe Industry Solutions-strategie: Xerox benadert grafische branche als partner en kanaal

Amstelveen, 1 juni 1999 -- Binnen de onlangs door Xerox aangekondigde wereldwijde organisatorische herstructurering neemt de grafische markt een belangrijke en speciale plaats in. Xerox heeft binnen de nieuwe 'Industry Solutions'-strategie een branche- en oplossingsgerichte benadering geformuleerd voor in eerste instantie vier branches: de financiële sector, de producerende sector, overheidsorganisaties en de grafische branche. De grafische branche wijkt in die zin af van de overige drie sectoren, dat Xerox haar als een kanaal en partner beschouwt. De financiële, overheids- en producerende sector zijn 'end users' van de geïntegreerde oplossingen die Xerox aanbiedt; de grafische branche gebruikt de oplossingen van Xerox om de eindproducten daarvan zelf af te zetten in de markt. De branchegerichte producten en diensten van Xerox zullen grafische ondernemers helpen tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar documentoplossingen op het gebied van wereldwijde distributie, massacommunicatie, integratie van papieren en digitale documenten, en snelle productie- en levertijden bij complexe opdrachten.

Xerox omvat met haar nieuwe benadering de gehele grafische keten: drukkers, creatieve dienstverleners, prepress, print service providers, servicebureaus, etc. Nieuwe digitale producten en professionele dienstverlening zullen daarin een belangrijke rol spelen, maar daarnaast biedt Xerox onder meer ook een marketing partnership programma. Xerox' portfolio voor de grafische branche
Xerox biedt de grafische branche oplossingen voor document management en knowledge sharing vanuit consultancy die is gebaseerd op grondige kennis van de strategische doelstellingen, kritische processen en kerncapaciteiten van grafische ondernemers. Deze strategie resulteert in geïntegreerde, documentgecentreerde technologie en dienstverlening die de hele documentcyclus omspant: van creatie tot opslag en van bewerking tot distributie.

Xerox verdeelt haar oplossingen voor de grafische branche in vijf aandachtsgebieden: 1:1 Marketing, Global Distribution, Digital Books, Internet Delivery en Just-In-Time Documentation.

ß 1:1 Marketing
1:1 (one-to-one) Marketing maakt gebruik van de kennis binnen de organisatie over klanten en prospects om effectieve, gepersonaliseerde documenten te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van opgeslagen, variabele informatie ­ de documentelementen die kunnen worden veranderd, zoals tekst en beeld ­ om binnen één productieproces gepersonaliseerde documenten te maken. Opgeslagen informatie, waaronder lifestyle- en demografische gegevens ­ wordt ingezet om tot een overtuigende boodschap te komen voor één ontvanger. Dit heeft drastische verhogingen tot gevolg in de respons die bedrijven op hun uitingen ondervinden. Met Xerox' 1:1 Marketing-oplossing wordt het mogelijk om PostScript-files ­ zoals die vaak worden aangeleverd door marketing- en ontwerpafdelingen ­ naadloos te integreren in mainframe-applicaties, waar een groot deel van de klantgegevens is opgeslagen. De voordelen van 1:1 Marketing voor grafische onderneming zijn:

ß een hogere respons en kwalitatief betere leads uit direct mail-activiteiten;

ß een vermindering van de direct marketing-kosten door de verschuiving van massale mailings naar gerichte mailings;

ß een verschuiving van de kostenstructuur naar 'cost per piece' naar 'cost per lead'.

ß Global Distribution
Xerox' oplossing voor 'global distribution' biedt een betrouwbare en efficiënte manier om documenten wereldwijd te verspreiden en te beheren. Met Xerox' Global Distribution kunnen grafische ondernemers:

ß documenten verspreiden via een veilig wereldwijd netwerk;

ß bestaande klanten beter van dienst zijn met wereldwijde productiecapaciteit;

ß garanderen dat elk document dat elders in de wereld wordt geprint voldoet aan de eisen van de klant;

ß wereldwijde diensten verlenen zoals vertaling, multinationaal documentbeheer, scannen en digitalisering.

ß Digital Books
De Digital Book-oplossing van Xerox maakt gebruik van printing-on-demand-technologie om boekdrukkers in staat te stellen titels digitaal op te slaan en deze op elk gewenst moment in de gewenste hoeveelheid af te drukken. Grafische ondernemers kunnen daardoor uitgevers helpen twee belangrijke voordelen te behalen:

ß het voorkomen van te grote oplages en de daaraan verbonden kosten van voorraadbeheer, opslag, overschot en vernietiging;

ß het genereren van extra opbrengsten door het uitbrengen van titels die eerder nooit gedrukt zouden worden, zoals uitverkochte drukken of niche-gerichte titels.

ß Internet Delivery
Met haar Internet Delivery-oplossing stelt Xerox grafische ondernemers in staat bedrijfskritische informatie zoals afschriften en facturen via Internet te versturen. Ontvangers die een rekening via het web ontvangen kunnen kiezen voor online betaling of betaling op een traditionele manier. Hierdoor kunnen grafische ondernemingen:

ß ondersteuning bieden voor de verzameling en analyse van persoonlijke informatie voor cross selling en 1:1 marketing;

ß tijd besparen door gestroomlijnde afschriftverwerking;

ß de kosten van productie per afschrift met bijna 80% reduceren.

ß Just-In-Time Documentation

Met de JIT-oplossing van Xerox kunnen grafische ondernemingen beter tegemoet komen aan de vraag naar actuele en accuratie documenten. Documentatie zoals bijvoorbeeld handleidingen is van grote invloed op klanttevredenheid, productiekosten en de mate waarin producten voldoen aan regelgeving. Met het Xerox JIT-systeem wordt de laatste versie van de documentatie opgeslagen en is deze altijd beschikbaar voor correcties, actualisering en gebruik. Op verzoek wordt de meest recente versie geprint en afgewerkt, om vervolgens in de gewenste aantallen te worden vervoerd naar de plaats van toepassing. Grafische onderneming kunnen met de Xerox JIT-oplossing hun klanten in staat stellen om:

ß kosten van overschotten en opslag te reduceren of zelfs elimineren;

ß productietijden te verkorten;

ß operationele beheersing te verbeteren en fulfilment-kosten te verminderen;

ß klantenservice te verbeteren en klanttevredenheid te verhogen.

The Document Company Xerox
The Document Company Xerox is wereldwijd marktleider in producten, systemen, services en supplies voor document processing en document management. Naast toonaangevende copiers, printers -zowel zwart/wit als (steun)kleur- en multifunctionele apparatuur biedt Xerox een breed pakket document outsourcing diensten, op het gebied van documentproductie, documentbeheer, workflow, netwerken en ondersteuning. Als technologisch solutions provider voor de kantoor-, productie- en service-omgeving is Xerox actief in meer dan 130 landen. Xerox realiseerde in 1998 met haar kernactiviteit document processing wereldwijd (exclusief Japan) een omzet van US $ 19,4 miljard. Bij de Nederlandse vestigingen van Xerox in Amstelveen (hoofdkantoor), Zeist (marketingorganisatie) en Venray (productie, recycling en Europees logistiek centrum) zijn in totaal meer dan 3.600 mensen werkzaam.


___________________________________________________________________________

Deel: ' Xerox benadert grafische branche als partner en kanaal '
Lees ook