Meer zelfstandigheid in milieubeleid in plaats van strikte regulering:

Xerox sluit milieuovereenkomst met Limburgse autoriteiten

Amstelveen/Venray, 8 januari 1999
Als een van de eerste organisaties in Nederland is Xerox Manufacturing(Nederland) B.V. te Venray (productie, recycling en Europees logistiek centrum) het met de Limburgse provinciale overheid eens geworden over een milieuvergunning die het bedrijf de vrijheid laat om binnen bepaalde grenzen haar eigen milieubeleid en
-maatregelen te formuleren en uit te voeren. Die grenzen zijn in goed overleg met de autoriteiten vastgesteld en maken een einde aan de vele en strikte voorschriften die normaal aan milieuvergunningen zijn gekoppeld.

Meer flexibiliteit
De nieuwe milieuovereenkomst betekent een hogere mate van flexibiliteit voor Xerox Venray: procesveranderingen kunnen nu sneller worden doorgevoerd omdat er niet zoals in het verleden elke keer een vergunning voor hoeft te worden aangevraagd. De vergoedingen die voorheen voor milieuvergunningen waren bestemd, worden nu aangewend voor milieu-investeringen. Binnen de nieuwe regeling is ook de certificatie van milieu management systemen opgenomen, zodat de overheid een garantie heeft dat de milieuzorg en gerelateerde systemen door het bedrijf continue worden bewaakt en verbeterd.

Groeiend vertrouwen
De nieuwe regeling toont aan dat de Nederlandse overheid een groeiend vertrouwen heeft in bedrijven die zich zoals Xerox onderscheiden met milieucertificaties zoals ISO 14001 en EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Laatstgenoemde certificatie vormde een belangrijke basis voor de overeenkomst zoals die er nu is.
Voor Xerox Venray is deze stap een bevestiging van het feit dat de integratie van een milieu management systeem in de bedrijfsvoering voordelen oplevert voor zowel het bedrijf als de overheid.

The Document Company Xerox
The Document Company Xerox is wereldwijd marktleider in producten, systemen, services en supplies voor document processing en document management. Naast toonaangevende copiers, printers - zowel zwart/wit als (steun)kleur - en multifunctionele apparatuur biedt Xerox een breed pakket document outsourcing diensten, op het gebied van documentproductie, documentbeheer, workflow, netwerken en ondersteuning. Als technologisch solutions provider voor de kantoor-, productie- en service-omgeving is Xerox actief in meer dan 130 landen. Xerox realiseerde in 1997 met haar kernactiviteit document processing wereldwijd (exclusief Japan) een omzet van US $ 18,2 miljard. Bij de Nederlandse vestigingen van Xerox in Amstelveen (hoofdkantoor), Zeist (marketingorganisatie) en Venray (productie, recycling en Europees logistiek centrum) zijn in totaal meer dan 3.600 mensen werkzaam.

Deel: ' Xerox sluit milieuovereenkomst met Limburgse autoriteiten '
Lees ook