Ingezonden persbericht

Chinese filosofie

Yangisme en de oudste vormen van taosme

6 oktober 2001, in Utrecht, Mevrouw drs. P. Konings

De bloeiperiode van de Chinese filosofie wordt traditioneel gesitueerd tussen 500 en 200 vC. De politieke chaos die toen in China heerste bleek een vruchtbare bodem voor talloze stromingen in het Chinese denken. Tijdens dit college maken we kennis met twee van deze 'Honderd Scholen', namelijk het yangisme en het taosme. Beide stromingen delen eenzelfde basisingesteldheid maar kennen een verschillend verloop. Het weinig gekende yangisme staat voor een levenshouding die afziet van elk politiek engagement. De eigen natuur, authenticiteit en de zorg om het eigen lichaam staan hierin centraal. Wat het taosme betreft, beperken we ons tot de oudste vormen ervan, met name de scholen van Chuang-tzu (4e eeuw v. Chr.) en van Lao-tzu (6e eeuw v. Chr.). Ondanks het feit dat beide denkers onder de noemer Taosme vallen, gaat het om verschillende manieren van denken. Aan de hand van fragmenten uit het boek Chuang-tzu en het boek Lao-tzu, ook bekend als Tao Te Ching, maken we kennis met de belangrijkste aspecten van hun denken.

Patricia Konings (1967) studeerde sinologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, Belgi, en de University of Pennsylvania, VS. De interesse van Patricia Konings gaat vooral uit naar Chinese wetenschapsgeschiedenis en filosofie.

Aanbevolen literatuur

Henricks, R., Lao-tzu, Te-Tao ching, Utrecht, Kosmos, 1991.
Schipper, K., Zhuang Zi: De innerlijke geschriften, Amsterdam, Meulenhoff, 1997.

Leeuw, K. van der, Het Chinese denken: Geschiedenis van de Chinese filosofie in hoofdlijnen, Amsterdam, Boom, 1994.

Algemene gegevens:

1. CURSUSPROGRAMMA "ORINTATIE IN VERSCHEIDENHEID" van de Stichting filosofie Oost - West

2. Filosofie Oost-West is een landelijke organisatie: FOW wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. FOW levensbeschouwelijk neutraal.

3. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
4. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.
5. Tijd van 10.00 - 16.30 uur; toegang f 75,- per dag aan de zalen te voldoen (in 2002 35).

6. Data voor 2001 zijn 15 september, 6 oktober, 10 november, 15 december; en voor 2002: 19 januari, 9 februari, 16 maart, 20 april, 25 mei, 14 september, 5 oktober, 9 november en 14 december.
7. Folder en inschrijven bij: Filosofie Oost - West, Planetenbaan 2, 3951 EJ Maarn, of e-mail info@filosofie-oostwest.nl

8. Website www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' Yangisme en de oudste vormen van taosme '
Lees ook