ministerie ez


ministerie van economische zaken
berichtnaam: persbericht
nummer: 044
datum: 13-03-2000

ybema presenteert ondernemerschapsmonitor

in het laatste kwartaal van 1999 kende de nederlandse markt 16% meer starters dan hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. 1999 vormt zo een recordjaar wat betreft het aantal starters, ongeveer 47.000 starters.

het percentage snelle groeiers stagneert rond de 6% van het nederlandse bedrijfsleven. snelle groeiers zijn bedrijven die omzet en aantal werknemers in zeer korte tijd verhogen. echter ruim tweederde van het aantal snelle groeiers verliest dit tempo.

in 1999 is het aantal bedrijven dat ermee ophoudt met 7% gedaald ten opzichte van 1998. het aantal bedrijven dat failliet gaat is zelfs met 13% gedaald. slechts 31% van de failliete bedrijven in nederland waagt een herstart. in amerika ligt dit percentage veel hoger met 47%.

dit staat in de "Ondernemerschapsmonitor", de eerste kwartaalmonitor naar actuele aspecten van het Nederlands ondernemerschap. Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken, presenteert deze monitor vandaag op een bijeenkomst van de werkgevers Drechtsteden.

Ondernemerschap is de bron voor welvaart, werkgelegenheid en vernieuwing. Het is dus van groot belang om de ontwikkelingen rond het ondernemerschap in kaart te blijven brengen. Ybema zal dan ook elk kwartaal een monitor uitgeven die een beeld geeft van de actuele ontwikkelingen rond het ondernemerschap. Naast deze algemeen actuele ontwikkelingen wordt ook per monitor ingezoomd op een paar specifieke thema's. Deze eerste monitor gaat in op enkele aspecten van familiebedrijven (36% van de bedrijven in Nederland) en de plaats van het ondernemerschap in het onderwijs.

Familiebedrijven
De bedrijfsopvolging bij veel familiebedrijven is zorgwekkend. Slechts 4 van de 10 familiebedrijven heeft een echt plan voor bedrijfsopvolging. Nederland kent 250.000 familiebedrijven. Knelpunten bij de bedrijfsopvolging zijn vooral "de kleine vijver waaruit gevist wordt" bij het vinden van een geschikte opvolger, de huiver voor het aantrekken van extern kapitaal en enkele fiscale hobbels. Wat betreft dit laatste punt zal in het nieuwe belastingplan de doorschuifregeling versoepeld worden.
Ondernemerschap in het onderwijs
Van een groep van 300 ondernemers geeft tweederde aan in het onderwijs niet te zijn voorbereid om een zelfstandig ondernemer te worden. Het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden krijgt, volgens de ondervraagde ondernemers, nog te weinig aandacht
Op dit moment wil slechts 7% van de Nederlandse studenten een eigen bedrijf beginnen. Bij 30 van 72 onderzochte HBO opleidingen worden ondernemersvaardigheden onderwezen. En vijf universiteiten hebben een eigen leerstoel voor ondernemerschap. Ondervraagde ondernemers doen suggesties voor het verbeteren hiervan. Enkele voorbeelden zijn:
* Kennismaking tussen studenten en zelfstandige ondernemers uit de praktijk door
middel van stages, gastcolleges, bedrijfsbezoeken en b.v. discussieavonden.

* vergroten van de aandacht voor het ondernemerschap bij de beroepskeuze
* meer aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden als bv het nemen van initiatief,
het schrijven van een ondernemingsplan en acquisitievaardigheden
De uitkomsten van deze monitor worden gebruikt als bouwstenen voor het werkplan van de Commissie Ondernemerschap en Onderwijs. Deze commissie wordt op 19 april opgericht om het ondernemerschap in het onderwijs een pregnantere plaats te geven.

Deel: ' Ybema (EZ) presenteert ondernemerschapsmonitor '
Lees ook