ministerie van economische zaken - persbericht 159 datum: 06-10-1999

ybema kent acordis f 16,7 miljoen investeringspremie toe

staatssecretaris ybema van economische zaken heeft een investeringspremie van
16,7 miljoen gulden toegekend voor een groot uitbreidingsproject van colbond vliezen (acordis) in emmen. de uitbreidingsinvestering bestaat uit meerdere deelprojecten op middellange termijn. de totale investering bedraagt 175 miljoen gulden en leidt tot een directe werkgelegenheidstoename met 78 arbeidsplaatsen. daarnaast leidt de investering naar verwachting tot een forse indirecte werkgelegenheidstoename bij leveranciers van goederen en diensten. het totaalproject is van bijzonder belang voor de regionale economie. het versterkt de reeds aanwezige chemiecluster.
in emmen heeft acordis drie productie-ondernemingen, waarbij ongeveer
1.200 mensen werken. deze bedrijven worden bijgestaan door op de locatie gevestigde dienstverlenende afdelingen onder de naam emmtec services met 500 medewerkers. daarnaast werken er nog eens 800 mensen in verschillende andere chemische bedrijven.

noot van de redactie: inlichtingen bij j.s. van diepen , tel: (070) 379 60 73

Deel: ' Ybema kent Acordis f 16,7 miljoen investeringspremie toe '
Lees ook