SYNTENS

Ybema roept ondernemers op tot actie

Hoogeveen, 3 februari 2000

Staatssecretaris Ybema roept ondernemers op tot actie: .Bij Internet gaat het niet om de techniek, maar om inzicht in bedrijfsprocessen..

Tijdens de bijeenkomst .E-commerce in bedrijf. gisteravond in Hoogeveen signaleerde Ybema, staatssecretaris van Economische Zaken, nog een te afwachtende houding bij ondernemers ten aanzien van elektronisch zakendoen. .Onderzoek wijst uit dat nog geen vijftig procent van de Nederlandse ondernemers gelooft dat internet noodzakelijk is. Ondernemers uit andere Europese landen zien die noodzaak wel. Techniek kan niet de drempel zijn.. In Nederland geeft het ministerie van Economische Zaken met Syntens door het project Sp.OED Advies ondernemers de kans alle mogelijkheden van internet voor het eigen bedrijf te onderzoeken.

Ybema: .Internet is geen medium van de toekomst. Het is een medium van nu.. Sp.OED Advies is een landelijk project dat ondernemers stimuleert die toekomst tot dagelijkse ondernemerspraktijk te maken. De bedrijfsprocessen zijn binnen ieder bedrijf uniek. ICT biedt de ondernemer mogelijkheden tot verbeteringen die toegesneden zijn op de eigen situatie. De ondernemer kent zijn bedrijf het beste, maar alle vernieuwingen overzien is soms lastig. EZ heeft daarom aan Syntens de opdracht gegeven samen met de ondernemer de bedrijfsprocessen door te lichten en de kansen te onderzoeken. Innovatie en vernieuwing zijn steeds noodzakelijker om te blijven concurreren. De markt voor elektronische handel groeit razendsnel. Recent onderzoek van marktonderzoeksbureau IDC wijst uit dat het totale aantal internetaansluitingen in Nederland in 2003 zal uitkomen op 5,7 miljoen, tegen 1,3 miljoen aansluitingen in 1998.

Het Stimuleringsprogramma Opkomst Elektronische Diensten (Sp.OED) wordt sinds 1998 uitgevoerd door Syntens. Syntens heeft inmiddels meer dan 1500 ondernemers geadviseerd. Het resultaat van een aantal van deze adviezen is te lezen in een recente gratis uitgave van Syntens .Elektronisch zakendoen, Inspiratie voor het midden- en kleinbedrijf..

Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, is een onafhankelijke adviesorganisatie die ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in staat stelt om vernieuwingsprocessen op het terrein van technologie en bedrijfsvoering te realiseren. Syntens, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en andere overheidsinstellingen, is vraagbaak en sparringpartner voor ondernemers, maar ook bemiddelaar tussen bedrijven en kennisbronnen. Syntens is een landelijke organisatie met 15 vestigingen en 450 medewerkers.

EINDE BERICHT

Deel: ' Ybema ondernemers te afwachtend bij elektronisch zakendoen '
Lees ook