ministerie van economische zaken - persbericht 163 datum: 11-10-1999

ybema wil internationaal debat over arbeidsnormen

bij een bijeenkomst van aziatische en europese ministers van economische zaken en handel te berlijn afgelopen zondag pleitte staatssecretaris ybema van economische zaken er voor de wereldhandelsorganisatie (wto) te betrekken bij een discussie over arbeidsnormen. de wto en de internationale arbeidsorganisatie ilo moeten hun samenwerking intensiveren. de ministers werden het eens over het belang van een nieuwe wto-onderhandelingsronde. de meningen liepen uiteen over de onderwerpen die deze ronde moet beslaan. japan en korea steunen het standpunt van de europese partners dat er een brede onderhandelingsronde moet komen die de belangen van alle lidstaten behandelt. de asean-landen waren terughoudend ten aanzien van bespreking van met name fundamentele arbeidsnormen in wto-verband.

in het weekend van 9 en 10 oktober vond in berlijn een bijeenkomst plaats van ministers van economische zaken in het kader van de euro-aziatische samenwerking asem (asia europe meeting). de eu lidstaten spreken in dit overlegforum met japan, china, zuid-korea en een aantal leden van de zuid-oostaziatische vrijhandelsassociatie asean (singapore, thailand, philippijnen, indonesie, maleisie, brunei en vietnam). het zwaartepunt van de vergadering lag op wto-aangelegenheden. de economic ministers meeting is de laatste grote vergadering van een groep van geindustrialiseerde en ontwikkelingslanden voor de lancering van een nieuwe wto-onderhandelingsronde te seattle over 6 weken. als het aan de eu ligt, komen behalve verdergaande opening van markten in de landbouw- en dienstensector, ook onderwerpen aan de orde als de invloed van milieu- en minimum arbeidsnormen op internationale handel. omdat de problematiek van arbeidsnormen bij de ontwikkelingslanden gevoelig ligt, bepleitte staatssecretaris ybema een genuanceerde aanpak. de ilo heeft het voortouw in de formulering van, en het toezicht op, internationale arbeidsnormen. maar voor de wto ontstaat een invalshoek omdat de publieke opinie moeite heeft met het op de markt brengen van producten die bijvoorbeeld met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

staatssecretaris ybema plaatst de nieuwe ronde vooral in het teken van de ontwikkelingslanden. nederland heeft samen met colombia e.a. een voorstel ontwikkeld voor een rechtswinkel voor de ontwikkelingslanden. daarvoor heeft de staatssecretaris ter vergadering en in diverse bilaterale gesprekken steun gezocht. meer in het algemeen hield ybema een betoog voor een grotere transparantie van de wto. behalve over de wto spraken de ministers over het bevorderen van het investeringsklimaat in azie en europa en over praktische maatregelen om handelsbelemmeringen tussen beide regio's weg te werken. afgesproken werd om de dialoog op deze twee terreinen te intensiveren. ministers constateerden dat het herstel na de azie-crisis de verwachtingen overstijgt. de aziatische landen bedankten de eu partners voor het feit dat zij ondanks protectionistische druk hun markten tijdens de crisis niet hadden afgeschermd voor goedkopere aziatische producten en dat het europese bedrijfsleven het investeringspeil in azie had gehandhaafd.

in een gesprek met de chinese minister van economische zaken, guangsheng shi, zegde ybema steun toe voor snelle toetreding van china tot de wto. ybema wees china erop dat het bij toetreding onder meer een einde zal moeten maken aan illegale namaakpraktijken.verder sprak de staatssecretaris de verwachting uit spoedig de onderhandelingen over een investeringsbeschermingsbijeenkomst tussen nederland en china te kunnen afronden.

noot van de redactie: inlichtingen bij a.th.m. de jonge , tel: (070) 379 75 52

Deel: ' Ybema wil internationaal debat over arbeidsnormen '
Lees ook