VERENIGING VNO-NCW

YES for Europe bijeen in Den Haag

Dit is een persbericht van Jong Management VNO-NCW en YES for Europe

'Integratie- en migratiepolitiek mag ondernemerschap in de Europese Unie niet bemoeilijken.'
Tjark de Lange, voorzitter Jong Management en President van YES for Europe

Den Haag, 24 mei 2002 Vandaag ontvangt De Lange, ten kantore van VNO-NCW en later op de middag bij de SER, de presidenten van de aangesloten verenigingen van YES for Europe, de Federatie van jonge ondernemersverenigingen in Europa. Onder leiding van het Nederlandse voorzitterschap van De Lange hecht YES for Europe grote waarde aan de Europese gedachte en samenwerking. Hij is zich bewust dat de EU tot een succes gemaakt moet worden en niet in een bureaucratisch gedrocht moet ontaarden dat Brussel anonimiseert.

Het is voor Jong Management extra speciaal om de Europese zusterorganisaties te ontvangen nu de gebeurtenissen rondom de verkiezingen van 15 mei de Nederlandse politiek op de wereldkaart hebben gezet. Door het feit dat partijen tijdens de campagne Europese agendapunten ter discussie stelden, zoals de Interne Markt, De uitbreiding van de Unie en het Verdrag van Schengen, zullen deze onderwerpen tijdens de vergaderingen van YES op de agenda staan.

'Nederland loopt niet voorop met de promotie van Europa en jong ondernemerschap in het bijzonder', aldus De Lange. Jong Management maakt zich zorgen dat met de nieuwe partijen in de regering ondernemerschap in Europa en de uitbreiding van de Europese Unie wordt bemoeilijkt. 'Pim Fortuyn stond voor ondernemerschap; hij had boude uitspraken maar stond wel open voor argumenten'. De Lange spreekt de hoop uit dat de LPF deze koers blijft varen en niet louter de geschreven literatuur van Pim Fortuyn als leidraad gaat fungeren voor het (Europese) beleid van de LPF. Europa moet juist onder de aandacht van de verschillende landen, Nederland in het bijzonder, worden gebracht. Er moet met kracht gestreefd worden naar de voltooiing van de Interne Markt. Nederland zou in deze discussie juist een meer gematigde toon moeten voeren en niet verder gaan dan wat in Europees verband wordt gevraagd.


---

---
Jong Management is een zelfstandige vereniging, gelieerd aan de Vereniging VNO-NCW, met een duidelijke doelstelling voor een afgebakende doelgroep. JM richt zich op jonge ondernemers, directeuren en managers binnen marktgerichte organisaties. Leden van JM vervullen een leidinggevende functie en zijn (mede-)verantwoordelijk voor het beleid in hun bedrijf.

YES for Europe, the European Confederation of Young Entrepreneurs, is the main association of young entrepreneurs through Europe representing more than 32.000 young entrepreneurs. As such, it is the largest active network of entrepreneurs in Europe that aims at improving the economic and social performance of European entrepreneurship.

Belangstellende journalisten worden van harte uitgenodigd om vrijdag tijdens de door de SER aangeboden borrel aanwezig te zijn. SER-gebouw Den Haag, aanvang 17.00 uur.

Deel: ' YES for Europe bijeen in Den Haag '
Lees ook