Provincie Zuid-Holland


21-12-1999

Op de fiets naar de bus


De provincie Zuid-Holland gaat op grote schaal fietsenstallingen plaatsen bij bushalten langs provinciale wegen. De provincie wil het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer, en vooral de combinatie daarvan, stimuleren. Dat is een van de uitgangspunten van het collegeprogramma "duurzaam en gedurfd". Daarin is onder meer uitgesproken dat de bestedingen voor wegen en openbaar vervoer in evenwicht moeten zijn. Door fietsenstallingen bij bushalten te plaatsen worden deze halten beter bereikbaar waardoor de drempel om met het openbaar vervoer te reizen wordt verlaagd.

De komende maanden zal de provincie op enige tientallen locaties verspreid over Zuid-Holland in totaal 50 fietsenstallingen plaatsen. Elke stalling van 6 meter breed kan vijftien fietsen bergen. De provincie heeft alleen al voor de aanschaf en de plaatsing circa 1,5 miljoen gulden uitgetrokken. Dit bedrag is exclusief de kosten van het beheer en onderhoud van de stallingen dat door de provincie voor een periode van tien jaar is afgekocht en door de leverancier van de stallingen zal worden verzorgd. In de periode 1995 1999 heeft de provincie ook al circa 350 abri's bij de halten geplaatst. In Leerdam wordt gelijk met de fietsenstalling de voorlopig laatste abri in gebruik genomen.

De fiets
Om het fietsgebruik te stimuleren werkt de provincie aan het plan "de fiets". Zo wordt in verschillende gemeenten bekeken of collectieve buurtstallingen nuttig zijn en stimuleert de provincie dat mensen op de fiets naar hun werk kunnen. Volgend jaar komt er een nieuw fietspadenplan met door de regio's aangedragen wensen voor nieuwe fietsverbindingen.

Op 22 december komt de gedeputeerde voor verkeer en vervoer van de provincie, Rinus Houtman naar Leerdam om de laatste abri en de eerste fietsenstalling in gebruik te nemen.

Noot voor de (foto-)redactie:
U bent van harte uitgenodigd bij de ingebruikname in Leerdam aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 15.15 uur in Totall Party Service, Koningin Julianastraat 22 te Schoonrewoerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Disco van de afdeling Communicatie, telefoon 070 441 71 59 (buiten kantooruren via 06 53 484 062).

Deel: ' Z-Holland plaatst fietsenstallingen bij bushalten '
Lees ook