D66

Zaak Sander Thoenes geseponeerd

Buitenland en defensie

Thom de Graaf

13-06-2002 - D66 is verontwaardigd over de berichten dat de Indonesische autoriteiten hebben besloten tot het seponeren van de zaak Thoenes. De Nederlandse journalist Sander Thoenes werd in 1999 in Oost-Timor vermoord. D66 hecht zeer aan een volwaardige berechting van de daders van de moord op Sander Thoenes. Thom de Graaf heeft de Minister van Buitenlandse Zaken schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie.

Schriftelijke vragen van Thom de Graaf aan de minister van Buitenlandse Zaken


1. Heeft u kennis genomen van het feit dat de Indonesische justitie heeft besloten de zaak- Sander Thoenes te seponeren?


2. Heeft u tijdens uw bilaterale gesprek van 11 juni jl. met minister Hassan Wirajuda gesproken over de zaak van Sander Thoenes? Zo ja, wat waren de uitkomsten van het gesprek? Zo nee, waarom niet?


3. Wat is er door de Indonesische autoriteiten gedaan met de conclusies van het onderzoek van de Verenigde Naties naar de moord op Sander Thoenes, waarbij sterke verdenkingen zijn gerezen tegen zes Indonesische militairen?


4. Bestaat er een mogelijkheid voor de Indonesische autoriteiten deze zaak te heropenen? Zo nee, zijn er andere mogelijkheden om de verdachten van de moord op Sander Thoenes te berechten?


5. Welke (diplomatieke) maatregelen bent u bereid te nemen om de Indonesische justitie te bewegen tot berechting van de verdachten van de moord op Sander Thoenes?

Deel: ' Zaak Sander Thoenes geseponeerd, kamervragen D66 '
Lees ook