Gemeente Zaanstad


Uitgebreide herwaardering onroerende zaken

Sinds 1995 is het aantal wettelijke taxaties sterk teruggebracht door de Wet Waardering On-roerende Zaken (WOZ). Voortaan geschiedt de taxatie c.q. herwaardering alleen nog door de gemeente. Instanties als het Waterschap en de Rijksbelastingdienst hoeven zelf geen taxaties meer te verrichten, maar kunnen voor deze gegevens bij de gemeente Zaanstad aankloppen.

Gemeente Zaanstad is dus voortaan verantwoordelijk voor het waarderen van alle panden op haar grondgebied; zowel woningen als bedrijven. Daarom is er gekozen voor een gedegen en gedetailleerde aanpak die in januari 1999 begint met een grootscheepse inventarisatie van alle panden (± 67.000) in Zaanstad.

Uitgebreide inventarisatieronde
Om een zorgvuldige herwaardering mogelijk te maken worden vanaf 6 januari 1999 alle panden in de gemeente uitgebreid geïnventariseerd. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de kwaliteit, ligging, oppervlakte, objectsoort en andere gegevens die voor de waardebepaling van belang zijn. De inventarisatie van de woningen zal van 6 januari tot eind juni 1999 duren; het inventariseren van de bedrijven, scholen etc. zal tussen maart en half september 1999 plaatsvinden.

Opzetten referentienet
Tijdens de inventarisatieronde wordt de basis gelegd voor het opzetten van een referentienet. Dit houdt in, dat er overal in Zaanstad woningen en bedrijven worden uitgezocht die representatief zijn voor meerdere panden. Deze worden van binnen en buiten opgenomen en dienen als referentiepunten voor het vervolgtraject. Het doel van dit referentienet is om tot een aanzienlijke tijds- en geldbesparing te komen bij de waardering nu en in de toekomst.

Wijksgewijze aanpak
Bij het inventariseren van alle onroerende zaken en het selecteren van referentiepanden is voor een wijksgewijze aanpak gekozen, die in vijf fasen zal plaatsvinden:
1. Zaandam-Oost/ Zaandam-Noord
2. Zaandam-West/ Zaandam-Zuid
3. Wormerveer/ Westzaan/ Oud-Zaandijk/ Krommenie-West (deel) 4. Krommenie-Oost/ Krommenie-West (deel)/ Assendelft 5. Oude Haven/ Nieuw-West/ Oud-Koog a/d Zaan/ Westerkoog/ Westzaan

Schriftelijk bericht
Wanneer een pand als referentiepunt dient, krijgen de eigenaren of gebruikers hiervan schriftelijk bericht van de gemeente Zaanstad. Pas hierna zal men worden benaderd door taxateurs van Konig Taxaties uit Hoevelaken die zich altijd zullen legitimeren.

Arbeidsintensief project
De hertaxatieronde voor de WOZ belooft een zeer arbeidsintensief en tijdvergend project te worden. Zowel ‘de wet’ als de gemeente Zaanstad stellen hoge eisen aan der waardering van de onroerende zaken. Ook al wordt een belangrijk deel van het werk door een extern en gespecialiseerd bureau gedaan, de gemeente Zaanstad blijft eindverantwoordelijk. Burgers en bedrijfsleven kunnen straks (februari 2001) aan de hand van de beschikking en het taxatieverslag zien of de gemeente aan die strenge eisen heeft voldaan.

Informatienummer
Tijdens de operatie is een telefoonnummer, dat men kan bellen voor informatie. Dit nummer is 075-6552179.

Zaanstad, 7 januari 1999

Deel: ' Zaanstad gaat onroerende zaken herwaarderen '
Lees ook