Gemeente Zaanstad

ZAANSTAD RECHTSTREEKSE ISV-GEMEENT

Zaanstad krijgt rechtstreeks geld uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Dat heeft het kabinet afgelopen vrijdag besloten. Het ISV is bedoeld om het leefklimaat in de Nederlandse steden te verbeteren. Voor Zaanstad betekent dit dat eerder begonnen kan worden met de uitvoering van het Stadsplan. Naar verwachting krijgt Zaanstad in de periode tot 2005 een bedrag van rond de twintig miljoen gulden, dat is ongeveer vier miljoen per jaar. Het exacte bedrag wordt nog door staatssecretaris bekendgemaakt.

De rechtstreekse ISV-status is het resultaat van bijna een jaar lobbywerk richting Den Haag. Dat leverde in februari al op dat Zaanstad op onderdelen mee kan doen aan het grote stedenbeleid. En deze GSB-deelname heeft er nu mede voor gezorgd dat Zaanstad ook voor stedelijke vernieuwing direct bij het rijk kan aankloppen. Daarmee hoeft Zaanstad niet naar de provinicie en houdt het de rechtstreekse status.
Om voor het geld in aanmerking te komen moet Zaanstad voor 1 november 1999 klaar zijn met dit plan, inclusief de financiele paragraaf en goedkeuring door de raad.

In totaal trekt staatssecretaris Remkes de komende vijf jaar 4,29 miljard gulden uit voor stedelijk vernieuwing. Het geld is bedoeld voor verbetering van het leefklimaat in de steden. Het gaat daarbij om herstructurering van naoorlogse wijken, bodemsanering, betaalbare nieuwbouw, het uitbannen van milieuhinder en mogelijk nog een bedrag voor stadseconomie.

Zaanstad, 30 juni 1999

Deel: ' Zaanstad rechtstreekse ISV-gemeente '
Lees ook