Gemeente Zaanstad

B&W-BESLUITENLIJST VAN 2 NOVEMBER 1999

Nieuwe impuls breedtesport?
Zaanstad rekent op bijdrage VWS
De breedtesport in Zaanstad krijgt een nieuwe impuls. Althans dat is de bedoeling wanneer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het projectplan Zaanstad sportief in beweging goed genoeg vindt om hem mede te financieren uit het tijdelijke stimuleringsbudget ten behoeve van de grote gemeenten. Het projectplan moest uiterlijk 1 november bij het ministerie liggen. In de eerste helft van december wordt de reactie van VWS verwacht.

Na goedkeuring van het plan neemt het ministerie de helft van de projectkosten voor z'n rekening, terwijl de gemeente Zaanstad de andere helft betaalt. Er kan maximaal 2,8 miljoen gulden aan projectplannen ingediend worden, waarop het ministerie maximaal 1,4 miljoen gulden subsidie verleent gedurende de projectperiode van zes jaar (2000-2006). Een andere voorwaarde is dat na deze periode de gemeente zorgdraagt voor het continueren van de breedtesportactiviteiten.

Zo wil Zaanstad bijvoorbeeld de ongeorganiseerde sportbeoefening stimuleren en de participatie van de jongeren in de sport bevorderen. Daarnaast denkt de gemeente aan het organiseren van sportkampen, sportspektakels en laagdrempelige sportinstuiven en sporttoernooien in een aantal Zaanse wijken. Twee andere aandachtsgroepen in het projectplan zij de ouderen en de allochtonen, die door specifieke projecten aangespoord zullen worden om aan sportactiviteiten deel te nemen. De organisaties en instellingen op het gebied van sport en welzijn worden betrokken bij de uitvoering van de projecten. Medio december volgt nader bericht over de reactie van het ministerie van VWS.

Zaanstad, 3 november 1999

Deel: ' Zaanstad wil nieuwe impuls voor breedtesport '
Lees ook