Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

ZAJK voortrekker van mineralen- en milieuproject

Op initiatief van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) start dit najaar een project in Zeeland om de milieubelasting door mineralen en gewasbescherming te verminderen. Donderdag 1 juli ondertekenden het ZAJK, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), het waterschap Zeeuwse Eilanden, het Waterschap Zeeuwsch Vlaanderen, de Zeeuwse Milieufederatie en de provincie Zeeland een intentieverklaring.

Het project richt zich op Zeeuwse akkerbouwers en tuinbouwers en heeft de volgende doelen:

* 1.000 deelnemers bereiden zich voor op deelname aan het Mineralen Aangifte Systeem voor de akkerbouw en de tuinbouw (Minas AT) voordat in 2001 daadwerkelijk heffingen kunnen worden opgelegd.
* 400 deelnemers haalt in 2003 al de voor 2005 gestelde Minas-verliesnorm voor stikstof en fosfaat.
* 400 deelnemers vermindert de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk. Omdat er landelijk nog geen doelstellingen geformuleerd zijn voor de periode na 2000, zal de stuurgroep hiervoor zelf reductiedoelstellingen vaststellen.

Het ZAJK en de ZLTO zullen ervoor zorgen dat er voldoende boeren aan de studieclubs over mineralen en gewasbescherming mee zullen doen om de doelen te halen. Om ZAJK-leden zover te krijgen aan het project mee te doen moet de financiële bijdrage zo laag mogelijk blijven en moeten deelnemers extra gestimuleerd worden, zei ZAJK-voorzitter Huub Romijn. ,,Jonge boeren zijn zich er als geen ander van bewust dat ze duurzaam moeten produceren. Wij willen zo efficiënt mogelijk omgaan met gewasbescherming en meststoffen. Elke druppel of korrel te veel is jammer voor het milieu en jammer voor onze portemonne.'' De provincie draagt 700.000 gulden bij aan het project dat tot 2004 zal duren.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' ZAJK voortrekker van mineralen- en milieuproject '
Lees ook