expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: OPRICHTING VAN EEN KENNIS CENTRUM PPS

PERSBERICHTNR. 99/018 Den Haag 22 januari 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCI.N OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BOS EN CRONE OVER DE OPRICHTING VAN

EEN KENNIS CENTRUM PPS

VRAGEN:


1.

Hebt u kennis genomen van het artikel "Investment Bank van Rijk gaat schoorvoetend van start"?

2.

Kunt u aangeven welke de redenen zijn voor verdere vertraging bij de oprichting van een Kennis Centrum PPS, anders dan de - naar wij aannemen - voorzienbare redenen welke in het artikel worden genoemd?

3.

Kunt u aangeven in hoeverre de voor het Kennis Centrum benodigde expertise beschikbaar is bij de NIB?

4.

Kunt u aangeven hoe de kennelijke intentie tot verkoop van het staatsaandeel NIB zich verhoudt tot het kennelijk gelijktijdige gebrek aan vergelijkbare expertise binnen het Ministerie van Financiën?

ANTWOORDEN:


1.

Ja

2.

Bij brief van 11 januari heb ik u geïnformeerd, dat conform mijn toezegging het Kenniscentrum PPS per 1 januari 1999 van start is gegaan. Van enige vertraging is dan ook geen sprake

3.

Het doel van PPS is het realiseren van meerwaarde in de vorm van efficiëntere oplossingen en/of meer beleidseffecten met de zelfde middelen. Deze meerwaarde ontstaat door optimaal gebruik te maken van de expertise van zowel private als publieke partijen. Het Kenniscentrum PPS maakt ook bij de verbreding van de PPS-praktijk gebruik van expertise van beide partijen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de huidige samenstelling van het kenniscentrum, waarin beleidsmedewerkers samenwerken met deskundigen uit de private sector. Daarbij is ook gezocht naar een vertegenwoordiger van een financiële instelling die betrokken is geweest bij pps-structurering en
-financiering. Deze deskundige is in dit geval gevonden bij de Nationale Investeringsbank. De keuze voor de Nationale Investeringsbank impliceert overigens niet dat deze expertise niet bij andere financiële instellingen had kunnen worden ingekocht.

4.

In mijn antwoord op de vorige vraag heb ik aangegeven hoe binnen het ministerie gebruik wordt gemaakt van de expertise van private partijen, waaronder de Nationale Investeringsbank. De beoogde aandelentransactie brengt geen verandering in de mogelijkheid tot het inhuren van expertise bij de NIB. Voor de volledigheid verwijs ik naar mijn brief van 24 december 1998 over de verkoop van de aandelen A in de Nationale Investeringsbank.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
tel.nr.: 070 - 342 8124

Deel: ' Zalm (Financien) over oprichting van een kennis centrum PPS '
Lees ook