Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed

28-05-2002
Zalm reserveert 34 mijoen euro voor aankoop grond

DEN HAAG - Demissionair-minister Zalm van Financiën wil 34 miljoen euro reserveren voor de strategische aankoop van bouwgrond. De regeling is bedoeld om te voorkomen dat projectontwikkelaars grond kopen op plaatsen waar nieuwbouw is gepland.

Dat laatste is al eens eerder gebeurd. Bij de bouw van Vinexlocaties hebben de boeren die de oorspronkelijke landeigenaren waren en de projectleiders uiteindelijk flink op de grond verdiend. Uiteraard ging dit ten koste van het budget van het Rijk omdat de staat voor de verwerving van de grond veel meer geld moest betalen.

Zalm wil dit in de toekomst voorkomen door regels op te stellen om ervoor te zorgen dat het Rijk speculanten een stap voor blijft. Ook moet de controle van het de Kamer op de uitgaven gewaarborgd blijven. Daarom mag er alleen dan grond worden gekocht, wanneer de betrokken bewindslieden het erover eens zijn dat dit nodig is en er een bedrijfseconomische analyse ligt waarin de doelmatigheid is onderbouwd. Het land moet verder nodig zijn voor de verwezenlijking van een publiek doel, met andere woorden voor nieuwbouw.

De minister heeft vrijdag 17 mei een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn plannen voor een verruiming van de mogelijkheden voor vastgoedaankopen uiteenzet. (bron: Woonkrant.nl)

Copyright Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (V.B.O.), typefouten voorbehouden

Deel: ' Zalm reserveert 34 mijoen euro voor aankoop grond '
Lees ook