Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2004-065

Den Haag, 26 april 2004

Zalm roept rijke landen op beloften inzake ontwikkelingshulp na te komen

Minister Zalm heeft de ontwikkelde landen opgeroepen hun toezeggingen over een niveau van 0,7% aan ontwikkelingshulp na te komen. Hij deed die oproep tijdens een bijeenkomst bij de ECOSOC, de afdeling van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met economische en sociale vraagstukken. Daarnaast benadrukte Zalm dat het bereiken van de zogenaamde Millennium Development Goals vooral afhankelijk is van het beleid dat ontwikkelingslanden zelf voeren. De minister voert later vandaag over deze onderwerpen ook nog een gesprek met secretaris-generaal Kofi Annan.

"Donor countries should put their money where there mouth is", aldus Zalm in zijn speech. Tijdens de Financing for Development-top in Monterrey hebben rijke landen aangekondigd hun zogenaamde Official Development Assistance op te voeren. Dat valt toe te juichen maar de bijdragen zijn nog ver verwijderd van de 0,7% die in VN-verband is afgesproken.

Of werkelijk vooruitgang wordt geboekt, hangt vooral af van het beleid dat ontwikkelingslanden zelf voeren. Zo moeten landen meer doen om bureaucratie en administratieve lasten te verminderen. Ook moeten landen de houdbaarheid van schulden verbeteren door verbeteringen in het belastingstelsel, het bevorderen van sparen en het versterken van de eigen financiële sector. Ook diversificatie van de export is van belang. Ontwikkelde landen kunnen hieraan bijdragen door hun hulp specifiek ondersteunend te laten zijn voor dergelijk beleid, door het leveren van technische assistentie en, niet in de laatste plaats, door hun markten te openen voor producten uit ontwikkelingslanden. "We know what measures are required from developed countries. It is only a matter of political will to take those measures and to finally do something about the challenges ahead instead of talking about them", aldus Zalm.

Minister Zalm zal later vandaag ook nog een ontmoeting onder vier ogen hebben met secretaris-generaal Kofi Annan. Hij zal met hem over dezelfde onderwerpen spreken.

U kunt de volledige speech raadplegen via het volgende Internet-adres:

http://www.minfin.nl/speechvn.doc

Deel: ' Zalm roept rijke landen op beloften inzake ontwikkelingshulp na te k.. '
Lees ook