Afzender: Verweij@iso.nl

Contactpersoon: A. Verweij

Zalmsnip blijft in gemeentepot

Datum: Utrecht, 16 augustus 2001

Uit onderzoek van het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) blijkt dat vele miljoenen voor de Zalmsnip in de gemeentekas blijven liggen. Een kwart van de studentensteden keert de Zalmsnip alleen uit aan betalers van lokale lasten. Voorzitter J. Zondag: "Vele tienduizenden studenten lopen hierdoor de Zalmsnip mis".

In het onderzoek is onderzocht hoe de 25 grootste studentensteden omgaan met de Zalmsnip. Centraal daarbij stond de vraag of en op welke manier studenten in aanmerking komen voor deze snip. In een kwart van de steden wordt de Zalmsnip alleen uitbetaald aan betalers van lokale lasten. Het gaat daarbij om de steden Nijmegen, Enschede, Vlissingen, Leeuwarden, Deventer en Kampen. Curieus hierbij is dat in Leeuwarden de Zalmsnip wel automatisch wordt uitbetaald aan tehuizen maar niet aan studenten. 'Studenten worden in Leeuwarden gediscrimineerd", aldus voorzitter Zondag.

De voorlichting over de Zalmsnip is over het algemeen matig tot slecht te noemen. Zo doen de gemeenten Breda, Enschede, Haarlem en Leeuwarden in het geheel niet aan voorlichting. De meeste gemeenten publiceren via de plaatselijke media. Veelal vormen studenten geen aparte doelgroep in de voorlichting. Een positieve uitzondering vormen de gemeenten Amsterdam en Maastricht, hier vindt de voorlichting ook plaats via de studentenbladen. "Amsterdam en Maastricht doen echt hun best de studenten te bereiken. Hulde!", aldus Zondag.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie en vaste overlegpartner van de minister van Onderwijs. Bij het ISO zijn ongeveer 160.000 studenten aangesloten.

Deel: ' Zalmsnip blijft in veel gevallen in gemeentepot '
Lees ook