Gemeente Wageningen

rondje Zalmsnip voor kamerbewoners

Met ingang van dit jaar is er in de gemeente Wageningen een speciale regeling voor uitbetaling van een zogeheten "zalmsnip voor kamerbewoners". Op grond van deze regeling kunnen mensen, die een kamer huren en als inwoner van de gemeente Wageningen ingeschreven staan, een uitkering aanvragen van 75,--. De situatie op 1 januari van dit jaar is hiervoor bepalend. Begin dit jaar is aan invoering van deze regeling al de nodige ruchtbaarheid gegeven.

Geen huurovereenkomst
In afwijking van de destijds vastgestelde regeling heeft het college van burgemeester en wethouders nu besloten, dat het (in ieder geval voor dit jaar) nog niet noodzakelijk is te beschikken over een schriftelijke huurovereenkomst. Indien aan de hand van meerdere dagafschriften van bank of giro kan worden aangetoond, dat maandelijks een huurbedrag aan de verhuurder wordt betaald, wordt dit als voldoende bewijs voor het bestaan van een huurovereenkomst beschouwd. Ook deze personen kunnen derhalve voor een uitkering in aanmerking komen. Degenen die in deze situatie verkeren en nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dit alsnog tot het eind van dit jaar doen.

Ook kamerbewoners, die een schriftelijke huurovereenkomst hebben, maar nog geen aanvraag hebben ingediend worden erop gewezen, dat de regeling weliswaar voorschrijft dat een aanvraag voor 1 mei 2001 moet worden ingediend, maar dat voor dit jaar een overgangsregeling geldt, waarbij de uiterste termijn van indiening is gesteld op 31 december van dit jaar.

In het najaar wordt de bestaande regeling geëvalueerd. Wanneer dit tot aanpassing leidt, zult u hierover via deze gemeentepagina worden geïnformeerd.

Aanvraagformulieren voor 2002 zijn vanaf begin van dat jaar verkrijgbaar op de afdeling financiën in het stadhuis.

Deel: ' Zalmsnip voor kamerbewoners in wageningen '
Lees ook