Gemeente Zwolle

Datum uitgave: 17-07-2002
Onderwerp: Bouwen wonen en leefomgeving

Net als voorgaande jaren hebben ook in 2002 'onzelfstandige huishoudens' recht op de 'Zalmsnip'. Deze bedroeg voorheen fl. 100,00 en nu ? omgerekend in euro's - 45,38.

Het grootste deel van de Zwollenaren heeft inmiddels de Zalmsnip ontvangen. Bij hen is namelijk een bedrag van 45,38 in mindering gebracht op de aanslag gemeentelijke jaarheffingen. Mensen die een 'onzelfstandige huishouding' voeren (zoals bijvoorbeeld de bewoners van een studentenhuis, verpleegtehuis of bejaardentehuis) ontvangen geen aanslag gemeentelijke belastingen. Maar zij hebben wel recht op de Zalmsnip.
Om te voorkomen dat deze groep buiten de boot valt, verstuurt de gemeente Zwolle deze week een brief met aanvraagformulieren aan 1.600 adressen in de gemeente waarvan bekend is dat daar studenten wonen. Daarnaast is er contact met alle bejaarden- en verzorgingshuizen over de Zalmsnip voor de bewoners van die tehuizen. Op deze manier probeert de gemeente zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen te informeren over hun recht op de Zalmsnip.

Voorwaarden
U komt in aanmerking voor de Zalmsnip als u:


* op 1 januari 2002 stond ingeschreven bij de gemeente Zwolle
* niet inwonend bent maar een eigen huishouding voert
* de Zalmsnip nog niet via verrekening met de gemeentelijke belastingen hebt ontvangen.

Aanvraagformulier
Mensen die gn aanslag gemeentelijke heffingen hebben ontvangen en die in de komende week ook gn brief hebben ontvangen en wl aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen een aanvraagformulier ophalen bij de balie van het Stadskantoor (Lbeckplein 2) of bij de Gemeentewinkel (Diezerstraat 82). Zowel het Stadskantoor als de gemeentewinkel zijn op werkdagen geopend van 09.00 tot 15.00 uur (op donderdag is de gemeentewinkel ook van 18.00 tot 20.00 uur geopend, en het stadskantoor tot 19.00 uur)
Voor telefonische informatie kunt u terecht bij de sectie belastingen van de gemeente: (0800) 280 02 80 (24 uur per dag).

Het aanvraagformulier moet uiterlijk 1 oktober 2002 in het bezit zijn van de sectie belastingen van de gemeente. Als blijkt dat u recht hebt op de Zalmsnip wordt deze in november 2002 op uw rekening gestort. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan ontvangt u hierover in november 2002 schriftelijk bericht.

Zie ook:
Zalmsnip

Bron: Communicatie
Datum van 17-07-2002 tot 13-08-2002

Deel: ' 'Zalmsnip' voor onzelfstandige huishoudens in Zwolle '
Lees ook