Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Zeehondenziektevirus oorzaak sterfte zeehonden

26 juli 2002

Zeehondenziektevirus oorzaak sterfte zeehonden

Onderzoek op 65 dode zeehonden wijst uit dat meer dan de helft antistoffen had gemaakt tegen het Phocine Distemper Virus (PDV), ook wel het zeehondenziektevirus genoemd. De geïnfecteerde dieren zijn allen aangetroffen in de Nederlandse Waddenzee.

Op 16 juni 2002 is voor het eerst in Nederland (Vlieland) een dode zeehond aangetroffen die besmet was met het zeehondenziektevirus. Tot op heden zijn meer dan 100 dode zeehonden aangetroffen. Het gaat met name om onvolwassen zeehonden in de leeftijd tussen een en twee jaar. Het feit dat meer dan de helft van de onderzochte zeehonden antistoffen had aangemaakt, betekent dat zij geïnfecteerd zijn geweest met het virus. Het merendeel van de onderzochte zeehonden vertoonde afwijkingen aan de longen, die passen bij een PDV infectie. Het onderzoek is uitgevoerd door de Zeehondencrèche Pieterburen in samenwerking met Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

26 jul 02 09:06

Deel: ' Zeehondenziektevirus oorzaak sterfte zeehonden '
Lees ook