Provincie Zeeland

Zeeland: 15 miljoen subsidie van Economische Zaken

De provincie Zeeland heeft van de Staatssecretaris van Economische Zaken een subsidie ontvangen van 15 miljoen.
Het bedrag is gebaseerd op de zgn. TIPP-regeling: Tender InvesteringsProgramma Provincies.
Zeeland behoorde tot de vijf provincies die subsidie-aanvragen gehonoreerd zagen.
Er zijn acht Zeeuwse projecten ingediend, met als centraal doel het bereiken van evenwicht tussen economie en milieu, stad en platteland en tussen de Zeeuwse regios.
Dat wil men o.a. bereiken door nieuwe economische activiteiten te stimuleren en de kwaliteit van bestaande werk- en toeristische locaties te versterken. Ook richt men de pijlen op het vasthouden en aantrekken van hoger opgeleiden.

Het Zeeuwse investeringsprogramma omvat de volgende projecten:
* - Borsele: ontwikkeling Sloepoort/Sloebos
* - Goes: ontsluiting bedrijventerrein De Poel
* - Oostburg: uitbreiding Technopark Zeeland
* - Oostburg: Groede Podium (toeristisch project)
* - Terneuzen: aanleg en revitalisering bedrijventerreinen (Handelspoort/Koegorspolder/Haarmanweg)

* - Vlissingen: revitalisering en ontwikkeling bedrijventerrein Baskensburg

* - Vlissingen: revitalisering bedrijventerrein Edisonweg
* - Zierikzee: revitalisering bedrijventerrein De Zuidhoek
Bij de beoordeling van de reeks aan landelijke projecten wordt ten aanzien van Zeeland o.a. gesteld dat het opvalt dat de provincie veel nadruk heeft gelegd op een goede communicatie met alle partijen die betrokken zijn bij het bedrijvenbeleid.

Middelburg, 19 juli 2001; VdLinde; 32/2001

Deel: ' Zeeland krijgt 15 miljoen subsidie van Economische Zaken '
Lees ook