Provincie Zeeland


Provincie werft deelnemers klantenpanels openbaar vervoer

Het provinciaal bestuur van Zeeland is begonnen met een wervingsactie voor klantenpanels openbaar vervoer.
De klantenpanels worden geformeerd op basis van het beleidsplan openbaar vervoer "Overstappen naar 2000".
Als concessieverlener aan de bedrijven voor het openbaar vervoer in Zeeland wil het provinciaal bestuur weten hoe de huidige en eventueel toekomstige gebruikers van de bus en de lijntaxi's over deze vormen van transport denken en wat hun wensen en verlangens zijn. Er komen net zoveel panels als er in de toekomst concessies worden uitgegeven: vijf. De werkingsgebieden zijn Schouwen-Duiveland, Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Zeeuwsch-Vlaanderen en Tholen/Sint Philipsland.
Tot 14 januari van het komende jaar kunnen gegadigden zich aanmelden bij de provinciale directie Infrastructuur en Vervoer in Middelburg. Elk panel bestaat uit zo'n vijftien personen die op persoonlijke titel deelnemen. Het is namelijk niet de bedoeling dat zij organisaties vertegenwoordigen die zich met het openbaar vervoer bezighouden. De panels moeten een weerspiegeling bieden van de diverse (potentiële) gebruikers van het openbaar vervoer, zoals scholieren, ouderen en mensen die niet altijd over een auto kunnen beschikken. Onderwerpen die in de panels aan bod kunnen komen, zijn onder meer de kwaliteit en uitvoering van de dienstregeling, het comfort van bussen en lijntaxi's en van de bushaltes, de sociale veiligheid en de klantvriendelijkheid van de chauffeurs.
De panels komen hooguit twee keer per jaar bijeen; de eerste bijeenkomsten zijn in het vroege voorjaar van 2000. De wervingsactie wordt ondersteund door een poster- en foldercampagne. De deelnemers aan de panels krijgen hun reiskosten vergoed.

29 november 1999, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 77/99

Deel: ' Zeeland werft deelnemers klantenpanels openbaar vervoer '
Lees ook