Ingezonden persbericht


Zeeman textielSupers Duitsland drukt nettowinst Zeeman Groep

Alphen aan den Rijn, 23 augustus 2001 ­ In het eerste halfjaar 2001 is de omzet van Zeeman textielSupers in Europa gegroeid met 6%. Deze groei werd voornamelijk gerealiseerd dankzij de 48 nieuw geopende winkels. De omzet in bestaande winkels bleef achter bij de verwachtingen, waardoor ook het resultaat lager uitkwam. Het tweede halfjaar ontwikkelt zich gunstiger.

De nettowinst daalde met 39% tot 3.5 miljoen euro. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de terugvallende economie, hetgeen leidde tot terughoudendheid bij de consument in geheel Europa, maar vooral in Duitsland. De vergelijkbare winkelomzetten in Duitsland lieten een aanzienlijke daling zien. Door openingen van nieuwe winkels kon niettemin een omzetplus van 16% worden gerealiseerd. In Nederland heeft Zeeman zijn marktaandeel binnen de textielsupermarkten weten vast te houden (CBS-cijfers).

In het eerste halfjaar 2001 heeft de Zeeman Groep 48 nieuwe Zeeman textielSupers geopend. Een zestal niet-renderende winkels werd gesloten. Het zwaartepunt van de expansie lag in Duitsland en België met respectievelijk 26 en 13 nieuwe vestigingen. De voorgenomen groei in Frankrijk kreeg vorm door middel van 4 nieuwe Zeeman textielSupers in de agglomeratie Lille. Met deze expansie ligt de Zeeman Groep op koers om in het jaar 2007 in Europa 1000 winkels te exploiteren. Op 1 juli 2001 telde de onderneming 638 Zeeman textielSupers.

De Zeeman Groep verwacht dat op korte termijn geen verbetering op de Duitse markt is te verwachten. Daarom zal de expansie van de onderneming zich richten op België, Frankrijk en Luxemburg, terwijl vooral in Duitsland de voorgenomen sanering van niet-renderende winkels versneld ter hand zal worden genomen.

Voor het tweede halfjaar zijn de verwachtingen positiever. De zomeropruiming in juli was succesvol in geheel Europa. De verkoop van de najaarscollectie ontwikkelt zich goed. De Zeeman Groep verwacht dat het resultaat over het gehele jaar 2001 licht onder het niveau van 2000 zal uitkomen.

Deel: ' Zeeman textielSupers Duitsland drukt nettowinst Zeeman Groep '
Lees ook