P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 21 januari 1999.

Zeeuwen massaal tegen opslag van hoogradioactief afval bij COVRA HAAGSE POLITIEK NEGEERT STERKE OPPOSITIE

Driekwart van de bevolking van Zeeland is tegen de opslag van hoogradioactief afval in hun provincie. Vooral de veiligheid baart hen grote zorgen. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIPO in opdracht van Greenpeace. De Zeeuwen zijn verontwaardigd dat de Haagse politiek een besluit om gevaarlijk kernafval op te slaan in een daarvoor niet geschikte loods bij de COVRA, wil doordrukken ondanks sterke oppositie. Gedeputeerde Staten en de gemeente Borssele, waar de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval COVRA is gehuisvest, protesteerden al eerder tegen de plannen. Greenpeace heeft Tweede Kamerleden uit Zeeland via een brief op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het NIPO-onderzoek.

Te gevaarlijk, angst voor besmette containers of slecht voor het milieu worden door de Zeeuwse bevolking genoemd als bezwaren tegen opslag bij de COVRA. Dat dit bedrijf miljoenen guldens misloopt als de opslag niet doorgaat, blijkt voor 80% van de ondervraagden geen reden om van gedachten te veranderen. Ook het argument dat het overheidsbeleid is om radioactief afval op een centrale plaats op te slaan, bij de COVRA, is voor een ruime meerderheid niet overtuigend genoeg.

Als de Haagse plannen worden uitgevoerd, ontstaat er een potentieel gevaarlijke situatie bij de COVRA. Omdat er nog geen speciale loods voor de opslag van hoogradioactief afval aanwezig is, worden splijtstofstaven uit de onderzoeksreactor in Petten, opgeslagen in een gebouw dat slechts geschikt is voor laag- en middelradioactief afval. Daar ontbreken de voorzieningen om lekken te dichten in de containers waarin het afval wordt verpakt.

Nu de Raad van State onlangs groen licht heeft gegeven voor opslag bij de COVRA is de centrale in Petten van plan om de eerste container met kernafval binnen enkele weken naar Zeeland te transporteren. Dit ondanks eensgezind protest van bevolking, lokale autoriteiten en milieubeweging. Greenpeace doet nu een dringend beroep op de Tweede Kamer het verzet tegen opslag bij de COVRA serieus te nemen en er via de regering bij Petten op aan te dringen een verantwoord alternatief te kiezen in plaats van deze noodoplossing.

Deel: ' Zeeuwen tegen opslag hoogradioactief afval bij COVRA '
Lees ook