Zeggenschap werktijden blijft kernthema vakcentrales De drie vakcentrales FNV, CNV en Unie mhp steunen het initiatiefwetsvoorstel van Bussemaker (PvdA) en Van Dijk (CDA). Dit wordt op 4 september in de Tweede Kamer behandeld. Het moet de zeggenschap van de werknemers over arbeidstijden verruimen. In een gezamenlijke brief roepen de vakcentrales de leden van de Tweede Kamer op het wetsvoorstel te aanvaarden.

Het wetsvoorstel verplicht werkgever bij het vaststellen van werktijden rekening te houden met de privé-situatie van de werknemer. Bussemaker en Van Dijke willen bij wet regelen dat werken op zondag, als dat niet uit de aard van de arbeid voortvloeit, alleen kan op basis van vrijwilligheid. Mocht een werknemer uit godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen een andere dag van de week als rustdag hebben dan moet dezelfde regel gelden.

Samen met CNV en Unie mhp ziet de FNV zeggenschap over werktijden als een kernthema in het maatschappelijke debat over de inrichting van de arbeidsorganisatie en samenleving. En moet een redelijke balans zijn tussen de zeggenschap van werkgevers en werknemers. De werkgever heeft zeggenschap over het bedrijf of de instelling. De werknemer moet zeggenschap krijgen over de inrichting van zijn leven buiten zijn werk.

De FNV vindt het onverklaarbaar dat nog steeds veel werkgevers het belang niet zien van het samen met werknemers maken van afspraken over werktijden. "Werkgevers die dit belang niet zien staan met hun rug naar de toekomst", aldus Kitty Roozemond, vice-voorzitter FNV.

23 augustus 2001

Deel: ' Zeggenschap werktijden blijft kernthema vakcentrales '
Lees ook