14 september 1999

Zeldzame vondst van vrijwel intact prehistorisch jagerskamp

Door een opgravingsteam van het Rijksmuseum van Oudheden en de Universiteit Leiden is bij het Limburgse Posterholt een meer dan 9000 jaar oud jagerskamp ontdekt. De vindplaats is nog vrijwel intact en nauwelijks verstoord door latere bewoning, een zeldzaamheid in Nederland. Een dergelijk complete vondst van een prehistorisch kamp geeft inzicht in het dagelijks leven en de activiteiten van de jagers in het prehistorische Limburg. De opgraving staat onder leiding van Leo Verhart, conservator Prehistorie van het museum.

Bij een opgraving in het Limburgse Posterholt is door een team archeologen van de Universiteit Leiden, onder leiding van Leo Verhart, conservator Prehistorie van het Rijksmuseum van Oudheden, een jagerskamp gevonden van 7000 v.Chr. Bijzonder is dat de vindplaats vrijwel niet aangetast is door latere bewoning. De sporen zijn daardoor nog duidelijk herkenbaar, ook voor niet-archeologen. Uit de gevonden werktuigen kan worden afgeleid dat er werd gejaagd, werktuigen werden gemaakt, huiden schoongemaakt en vuursteen, hout, been en gewei werden bewerkt. De kampvuren werden in diepgegraven kuilen gestookt en hoofdzakelijk gebruikt voor het bereiden van voedsel. De vondsten wijzen erop dat de jagers hier lange tijd hebben gebivakkeerd.

De opgraving wordt uitgevoerd in het kader van een langlopend onderzoeksproject naar de vroegste bewoning in het Vlootbeekdal, ten zuidoosten van Posterholt. Er is uit het 9000 jaar oude rivierdal een schat aan gegevens aan het licht gekomen, dankzij de in totaal 25 vindplaatsen. Uit de verschillende vondsten blijkt dat de plek van een jagerskamp afhankelijk was van het seizoen. In de dalvlakte lagen kleine kampen waar groepjes jagers kortstondig vooral in het voorjaar en zomer verbleven. Na een verblijf van één of twee nachten trokken de jagers weer verder. Op de hogere delen van het dal liggen veel grotere kampen, die in het najaar en de winter werden gebruikt. In die tijd was er een overvloed aan hazelaars te vinden, een calorierijke voedselbron, die ervoor zorgde dat men voor korte tijd minder afhankelijk was van de jacht en visvangst.

Deze opgravingscampagne is de laatste binnen het onderzoeksproject naar de 'Limburgse' jagers uit de steentijd. Het hoogtepunt in dit project was de in 1997 nabij Roermond gevonden steen met een 12.000 jaar oude tekening, de oudste tekening van Nederland.

Deel: ' Zeldzame vondst van vrijwel intact prehistorisch jagerskamp '
Lees ook