CBS


CBS:Zelfdoding belangrijkste doodsoorzaak bij 25- tot 40-jarig

In 1998 zijn 1 519 zelfdodingen geregistreerd. Hiermee ligt het aantal zelfdodingen voor het tiende opeenvolgende jaar op nagenoeg hetzelfde niveau. Mannen plegen bijna twee keer zo vaak suïcide als vrouwen, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Bij zowel mannen als vrouwen is bij late twintigers en bij dertigers zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen zelfdoding plegen (50 jaar) is aanmerkelijk hoger dan bij mannen (45 jaar). Het aantal zelfdodingen varieert met de seizoenen en vertoont een piek in de lente en vroege zomer.

Eén van de vijf 25- tot 40-jarigen overlijdt door zelfdoding Het aandeel van zelfdoding in de totale sterfte varieert sterk met de leeftijd. Bij jongeren is de totale sterfte relatief laag. Hierdoor is het aandeel van zelfdoding in deze bevolkingsgroep groot. Tussen 10 en 25 jaar is een verkeersongeval de belangrijkste doodsoorzaak en neemt zelfdoding de tweede plaats in. In de leeftijd van 25 tot 40 jaar is bijna één op de vijf sterfgevallen een zelfdoding. Vanaf 40 jaar krijgt de natuurlijke dood de overhand en neemt bij toenemende leeftijd het aandeel van zelfdoding steeds verder af.

Helft van de mannen verhangt zich
Zelfdoding is nog steeds een mannenzaak. In Nederland overlijden twee maal zoveel mannen als vrouwen hieraan. Mannen hebben een duidelijke voorkeur voor ophanging, de helft van alle mannen die door zelfdoding sterven kiest voor deze methode. Vrouwen kiezen in een derde van de gevallen voor ophanging. Het innemen van medicijnen komt verhoudingsgewijs twee maal zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Ook zichzelf verdrinken en het springen van hoogte komen relatief vaker voor bij vrouwen. Het springen voor een trein wordt door mannen en vrouwen relatief even vaak als methode gebruikt. De helft van alle zelfdodingen gebeurt thuis
Zowel bij mannen als bij vrouwen vindt de helft van alle zelfdodingen plaats in de woning van het slachtoffer. Naar verhouding plegen vrouwen twee maal zo vaak zelfdoding in psychiatrische inrichtingen als mannen. Een op de tien zelfdodingen vindt plaats bij een spoorbaan (springen voor een trein) en ruim zes procent in open water (verdrinking).

Deel: ' Zelfdoding belangrijkste doodsoorzaak 25- tot 40-jarigen '
Lees ook