universiteit van amsterdam

zelfgerapporteerde emotie betere gedragsvoorspeller bij beslissing
promotie economie

woensdag 28 oktober, 12.00 uur
volgens de traditionele economische theorie gaan mensen in drie stappen te werk bij het nemen van belangrijke beslissingen. ten eerste worden de verschillende uitkomsten van elke optie en hun waarschijnlijkheid benoemd; vervolgens wordt hun aantrekkelijkheid vastgesteld (in een getal dat de voorkeur voor elke optie uitdrukt); en ten derde wordt elke optie geëvalueerd door de waarschijnlijkheid van elke uitkomst te vermenigvuldigen met het verwachte nut ervan. de aldus gewogen uitkomsten worden bij elkaar opgeteld. michal krawczyk onderzocht fundamentele afwijkingen van dit beslisschema. hij bekeek onder meer het individuele keuzegedrag in situaties waarin de uitslag van de onzekerheid uitgesteld is. een voorbeeld hiervan is de buy and hold-beslissing van een investeerder. in twee experimenten blijkt dat proefpersonen tot op zekere hoogte in staat zijn hun eigen toekomstige emotionele toestanden te voorspellen en ze in overweging te nemen bij het maken van een beslissing. daaruit blijkt dat zelfgerapporteerde emoties veel betere gedragsvoorspellers zijn dan andere maten, zoals de mate van risicomijding. volgens krawczyk kleven er veel facetten aan het fenomeen risico. er bestaat geen transparante allesomvattende grand theory, die de belangrijkste bevindingen in verschillende gebieden kan verklaren. krwaczyk benadrukt daarnaast dat theorieën die alleen op consequenties (uiteindelijke verdelingen) gericht zijn, in veel situaties aanwijsbaar incorrecte voorspellingen opleveren. dhr. m.w. krawczyk: experiments in decision-making under risk. promotor is dhr. prof. dr. f.a.a.m. van winden.
locatie: aula van de uva, singel 411, amsterdam.

Deel: ' Zelfgerapporteerde emotie betere gedragsvoorspeller bij beslissing '


Lees ook