Internet Society Nederland

Zelfregulering op Internet opnieuw onder vuur


- 30 juli 1999 -

'Zelfregulering op het gebied van de Internet domeinnamen dreigt te ontaarden in een ordinaire politieke strijd tussen de Demoraten en Republikeinen.' Deze waarschuwing uitte Esther Dyson gistermiddag tijdens een bijeenkomst met de leden van de Internet Society in Amsterdam.

Dyson sprak de vrees uit dat NSI, wiens monopolie op de uitgifte van domeinnamen onder .com .net en .org langzaam maar zeker wordt afgebroken door de ICANN, er op uit is om het voor de ontwikkeling van Internet zeer belangrijke concept van zelfregulering om zeep te helpen. De ICANN, onder voorzitterschap van Dyson, is vorig jaar opgericht om zonder directe bemoeienis vanuit de overheid en dus op basis van zelfregulering generieke regels op te stellen voor een rechtvaardige, efficiënte en verantwoorde verdeling van de generieke internetdomeinnamen. NSI, die zich als commercieel bedrijf geschaad ziet in haar belangen probeert nu de Amerikaanse overheid opnieuw in het spel te betrekken. Met als doelstelling de totstandkoming van uniforme regels verder te vertragen en aldus haar monopolie zo lang mogelijk in stand te houden. Tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse congres afgelopen week, bleek ICANN te worden gesteund door de Democraten en NSI door de Republikeinen.
Dyson: 'als ICANN faalt is het gebeurt met zelfregulering op Internet. Het alternatief is overheden die het heft in handen nemen.'
Voor vragen over dit persbericht:
Bureau vereniging Internet Society Nederland Prins Willem Alexanderhof 5
Den Haag 070-3140382
directeur beleid: Jan Prins 06-50637235

Esther Dyson is schrijfster van Release 2.0 en interim voorzitter van de ICANN, The Internet Committee for Assigned Names and Numbers en talloze andere raden van bestuur. Zij is ook adviseur van de Amerikaanse president. Dyson is monenteel zonder twijfel een van de meest invloedrijke personen op Internetgebied. Zie ook https://www.edventure.com/bios/esther.html

Internet Society: Iedereen op Internet
De internationale Internet Society is de spreekbuis van de Internetgemeenschap. Internet Society is een wereldwijd netwerk van Internet-professionals met doelstelling Internet voor iedereen. ISOC betekent voor haar leden daarom kennis, contacten en invloed. De Internet Society is opgericht door 'de vader van Internet', dr. Vint Cerf, met als doelstelling de ontwikkeling van Internet te bevorderen. In Nederland ondersteunen mee dan 50 participanten (bedrijven en instellingen) het werk van de Internet Society.

Leden van de Internet Society vormen de motor van allerlei initiatieven die tot doel hebben ook 'die andere 80%' van de bevolking bij Internet te betrekken en de stem van de Internetgemeenschap duidelijk te laten horen. Zie ook https://www.isoc.nl/

Ester Dyson is nog tot zaterdag in Nederland ivm The European Internet Seminars: een initiatief van de Internet Society en Van Dusseldorp & Partners en georganiseerd met steun van de European Cultural Foundation en de Soros Foundation. Deze seminars brengen jonge onderzoekers en internet professionals uit heel Europa bij elkaar. Dit jaar vindt de eerste summerschool plaats van 28-30 Juli in Amsterdam. Zie ook:
https://www.vandusseldorp.com/seminars.htm

Embargo tot vrijdag 12.00 uur

Bureau van de vereniging Internet Society Nederland KB-Complex (naast CS)
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE 's-Gravenhage
Nederland
https://www.isoc.nl
contact: bureau@isoc.nl
telefoon: +31(0)70-3140382
fax: +31(0)70-3140604


© 1999 ISOC-NL - info@isoc.nl

Deel: ' Zelfregulering op Internet opnieuw onder vuur '
Lees ook