Gemeente Tilburg


19-7-99

Nieuwe zelfstandige afdeling Publieksvoorlichting gemeente Tilburg

In kader professionalisering communicatie

De gemeente Tilburg krijgt een nieuwe, zelfstandige afdeling Publieksvoorlichting binnen de dienst Publiekszaken. Het college heeft daar, onder voorbehoud van goedkeuring door de Ondernemingsraad (OR), toe besloten. Hiermee worden de activiteiten van het Gemeentelijk Informatiecentrum en de groep Acquisitie en Ondersteuning van het Evenementenbedrijf gebundeld met uitzondering van bestuurlijke representatie en evenementen. .

Het nu genomen besluit moet bijdragen aan een verbetering en revitalisering van de publieksvoorlichting. In de toekomstige structuur bestaat de informatievoorziening uit drie hoofdcategorieën: fysiek (in de winkels), telefonisch (call centra) en elektronisch (internet). Publieksvoorlichting zal dan als voorportaal dienen voor de contacten met de burger. Publieksvoorlichting en het informatiecentrum worden vanuit dat oogpunt geïntegreerd in de stadswinkels.

Deel: ' Zelfstandige afdeling Publieksvoorlichting gemeente Tilburg '
Lees ook