Ingezonden persbericht


Zelfstandige klinieken krijgen een 8,3 als rapportcijfer

Leidschendam, 11 maart 2010 - Zelfstandige klinieken krijgen in Nederland gemiddeld een 8,3 van consumenten. De korte wachttijd van klinieken wordt door consumenten het meest gewaardeerd. Dit blijkt uit de landelijke Benchmark Klinieken waarmee de kwaliteit van klinieken doorlopend wordt vergeleken.

Klinieken krijgen in de Benchmark Klinieken gemiddeld een 8,3 van consumenten als algemeen rapportcijfer. Op de andere essentiële punten scoren de klinieken ook hoger dan een 8: bejegening (8,3), behandeling (8,2), nazorg (8,2) en informatieverstrekking (8,0). De basis van de Benchmark Klinieken is het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek van Zelfstandige Klinieken Nederland.

De korte wachttijd is de belangrijkste reden (30%) voor consumenten om voor een zelfstandige kliniek te kiezen. Advies van vrienden of familie (27%) en de deskundigheid van artsen (25%) zijn daarnaast van groot belang in de keuze voor een kliniek. De wachttijd is minder dan 2 weken in 71% van de gevallen. Daar is 96% tevreden over.

Nederland telt steeds meer klinieken. Die leveren zowel verzekerde als niet verzekerde zorg. Om de kwaliteit te garanderen heeft ZKN het ZKN Keurmerk ontwikkeld en met succes geïntroduceerd. Dit is een landelijk erkend, gecertificeerd kwaliteitskeurmerk, waarbij de uitvoering in handen is van KIWA-keuringsinstituut, een onafhankelijke, professionele certificeringinstelling.

Het ZKN Klanttevredenheidsondezoek is een initiatief van Zelfstandige Klinieken Nederland en het onafhankelijk bureau Bosgra Marketing. Het doel van het onderzoek is dat klinieken op een uniforme en wetenschappelijk verantwoorde wijze klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren zodat er een uitgebreide landelijke Benchmark Klinieken ontstaat. Met deze Benchmark Klinieken kunnen klinieken zich nu onderling vergelijken zodat de kwaliteit continu kan worden verbeterd. Op de website www.ZKNKlanttevredenheidsonderzoek.nl is meer achtergrondinformatie over het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek en de Benchmark Klinieken te vinden.

 |Onderdeel     |Benchmark Klinieken | |Informatievoorziening  |8,0     | |voorafgaand aan de   |      | |behandeling     |      | |Bejegening door de   |8,3     | |behandelaar     |      | |Behandeling     |8,2     | |Nazorg      |8,2     | |Totaalindruk van de kliniek |8,3     | 
Zelfstandige Klinieken Nederland
ZKN is de brancheorganisatie van zelfstandige klinieken in Nederland.

Deel: ' Zelfstandige klinieken krijgen een 8,3 als rapportcijfer '
Lees ook