Gemeente Ede

Wijziging aanvangstijdstip bijeenkomst 9 oktober 2001

Zelfstandige projectprocedure Kernhem Vlek A1 en A2

Burgemeester en wethouders hebben op 5 september 2001 bekend gemaakt dat zij het voornemen hebben ten behoeve van de verwezenlijking van het woningbouwproject Kernhem Vlek A1 en A2 vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en dat toepassing zal worden gegeven aan het bepaalde in artikel 50, vijfde lid van de Woningwet.

Daarbij is aangegeven dat degenen die gedurende de termijn van de ter inzage legging een zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Op 9 oktober 2001 worden zij in de gelegenheid gesteld hun zienswijze mondeling toe te lichten.

Hierbij maken burgemeester en wethouders bekend dat het aanvangstijdstip van deze bijeenkomst is gewijzigd naar 17.00 uur.
---

Ede, 8 oktober 2001

Deel: ' Zelfstandige projectprocedure Kernhem Vlek A1 en A2 in Ede '
Lees ook