Zelfstandigen in beroep tegen verplicht ziekenfonds

Datum: 6 februari 2000

Zelfstandigen in beroep tegen verplicht ziekenfonds

Op 13 januari reageerde de belastingdienst voor het eerst op een van de ruim 30.000 bezwaarschriften die waren ingediend tegen het verplichte ziekenfonds voor kleine zelfstandigen. In de weken daarna is exact dezelfde reactie ook aan duizenden andere ondernemers verzonden. De actievoerende zelfstandigen laten het er niet bij zitten: zij gaan massaal in beroep. Op de website van de actievoerders is nu een model voor een beroepschrift gepubliceerd. De zelfstandigen roepen al hun collega's op om dit beroepschrift te gebruiken voor hun eigen strijd.

Eind oktober '99 werd door de Eerste Kamer de wet 'Zelfstandigen in het Ziekenfonds' aangenomen. Pas op 9 november drong de reikwijdte van deze wet door tot de betrokken zelfstandige ondernemers. Toen werd aan enkele honderdduizenden zelfstandigen een beschikking gestuurd, die inhield dat zij per 1 januari 2000 verplicht in dan wel verplicht uit het ziekenfonds moeten. Voor zo'n 300.000 ondernemers levert dit voordeel op, omdat in hun (gezins)situatie het ziekenfonds goedkoper is dan een particuliere verzekering.

Maar voor de overige 100.000 betrokkenen levert de gedwongen overstap van de ene naar de andere verzekering forse nadelen op, zowel in medisch als in financieel opzicht. De nadelige gevolgen kunnen oplopen tot een paar duizend gulden per jaar. Deze effecten waren kennelijk niet alleen door minister en parlement onderschat, maar ook door organisaties als MKB Nederland. Er kwam een stroom van protesten op gang. Toen de storm enigszins uitgewoed was bleken tussen de 30.000 en 35.000 ondernemers een bezwaarschrift bij de inspecteur van de belastingen ingediend te hebben.

De juridische acties werden al snel gecoördineerd op een speciaal daarvoor in het leven geroepen website: https://www.monitor.nl/ziek.htm. Rond deze site hebben zich honderden advocaten, juristen, journalisten, (belasting)adviseurs en zelfstandigen uit vele andere sectoren verzameld. Op 22 december viel een eerste succes te melden: een beschikking werd door het Amsterdamse gerechtshof geschorst omdat de beschikkingen uitgestuurd waren, terwijl de wet nog niet in werking was getreden. Dit resultaat is uitgebreid in de pers gekomen. Zo opende de Trouw op 23 december met de kop Rechter legt bom onder verplicht ziekenfonds zelfstandige. Koortsachtig beraad op het departement van Volksgezondheid volgde en een persbericht werd de wereld ingestuurd, dat alle bezwaar makende zelfstandigen begin januari een nieuwe verklaring zouden krijgen.

Op 13 januari was het zo ver: de eerste 5 uitspraken op bezwaar werden door de belastingdienst verstuurd. Het bleek een standaard verhaal waarin gereageerd werd op alle mogelijke argumenten, ook als die niet eens aangevoerd waren door de betrokkene of zelfs helemaal niet op zijn of haar situatie van toepassing waren. Ditzelfde stuk werd de weken daarop ook verstuurd aan duizenden andere gedupeerden.

Afgelopen vrijdag volgde de tegenzet van de actievoerders. Een model voor een beroepschrift werd gepubliceerd op https://www.monitor.nl/extra/beroep.htm Belangrijkste argument tegen de handelwijze van de minister en de inspecteur is, dat zij het inkomen van de zelfstandige in de jaren 1995-1997 gebruiken als maatstaf voor het vaststellen van een verzekeringsplicht in het jaar 2000. Dit is een dermate grove inbreuk op de beginselen van behoorlijk bestuur, dat de zelfstandigen met vertrouwen de komende procedures tegemoet zien.

Organisatie: Monitor

adres: Postbus 93.580

postcode: 1090 EB

woonplaats: Amsterdam

Telefoon: 020 6203930

Deel: ' Zelfstandigen in beroep tegen verplicht ziekenfonds '
Lees ook