Zeolite Products is FAMI-QS gecertificeerd


ARNHEM, 20080109 -- Per 17 december 2007 is Zeolite Products in het trotse bezit van het FAMI-QS certificaat. Dit wil zeggen dat het kwaliteitssysteem van de firma Zeolite Products voldoet aan de nieuwste Europese richtlijnen op het gebied van "voedselveiligheid", "diervoederhygine" en voor de "toevoegingsmiddelen voor diervoeding". Vanaf 17 december 2007 mag Zeolite Products dan ook haar product ZeoFarm in de EU als diervoederadditief aan zowel de mengvoederbedrijven, wederverkopers, als direct aan de veehouders verkopen.

ZeoFarm
ZeoFarm bestaat uit het 100% natuurlijke vulkanische mineraal zeoliet; Clinoptiloliet.
Dit mineraal is volgens de EC Regulation No 1810/2005 goedgekeurd als diervoederadditief in de EU.

Enkele eigenschappen van dit wonder uit de natuur:
* ZeoFarm absorbeert en bindt Mycotoxinen, afvalstoffen, schadelijke kationen en zware metalen uit het voer, uit het spijsverteringssysteem en uit het bloed van dier zelf.
* ZeoFarm heeft het vermogen om water en voedingsstoffen te absorberen en deze in "slow release" uit het spijsverteringssysteem van de dieren te onttrekken, waardoor het voer efficinter wordt verbruikt.
* ZeoFarm voorkomt maagproblemen ten gevolge van ammoniavergiftiging. Door de selectieve absorptie van ammoniaksubstanties betekent dit minder ammoniak in het bloed.

Enkele van de vele, sinds 1960, bewezen resultaten met Clinoptiloliet als diervoederadditief:
* Het verbetert de algemene gezondheid, groeikenmerken, vruchtbaarheid, vitaliteit, immuniteit, productiviteit, de fysieke en energetische gesteldheid van de dieren. De dieren zijn hierdoor beter beschermd tegen infecties en virussen. Het verlaagt hierdoor het gebruik van medicijnen en antibiotica.
* Het voorkomt en behandelt diarree, buikloop, zuurvergiftiging en andere maag en darm ziekten,
* Vermindert de verspreiding van schimmels. Hierdoor ook de vorming van Mycotoxines.
* Leidt tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van de mestgeur. Reduceert ammonia emissies aanzienlijk.
* Reduceert het risico op melkziekte. Dit o.a. door de calciumregulatie in het bloed en de botten.

Tevens is ZeoFarm zeer geschikt als bodemstrooisel ter bevordering van de hygine van de stallen.

ZeoFarm draagt haar steentje bij aan het milieubeleid. Met name voor de Mestwetgeving, Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water biedt ZeoFarm een oplossing.

Op de website www.zeolite-products.com vindt u meer informatie over ZeoFarm . Tevens treft u op de website vele wetenschappelijke publicaties aan die de eigenschappen van dit wonder uit de natuur bevestigen.

FAMI-QS: European Feed Additives and Premixtures Quality System.
Naast de nieuwste Europese richtlijnen is het FAMI-QS certificaat tevens gebaseerd op de ISO 9001 norm, aangevuld met de HACCP-principes. Hierbij is rekening gehouden met "Kaderwet Diervoeders" en het
"GMP+ Certificatieschema Diervoedersector 2006".
Het PDV (Productschap Diervoeder) heeft een "Wederzijdse erkenning tussen FAMI-QS en GMP+" bewerkstelligd.

Zeolite Products
Zeolite Products, gevestigd te Arnhem, is een internationale handelsorganisatie in het natuurlijke vulkanische mineraal zeoliet; Clinoptiloliet. Zeolite Products zet naast de agrarische sector tevens zeoliet producten af in de industrile sector, particuliere sector en in de gezondheids sector.
Zeolite Products beschikt over meerdere handelsnamen met ieder haar verschillende distributiekanalen.
Voor meer info: www.zeolite-products.com, tel. 026-848 73 10, fax. 026-848 73 11, info@zeolite-products.com


Deel: ' Zeolite Products is FAMI-QS gecertificeerd '
Lees ook