Ingezonden persbericht


Persbericht

Dit is een gemeenschappelijk persbericht van
Toerisme Recreatie Nederland en het Platform Luchtschepen

Leidschendam, 19 maart 2003

IN 2004 ZEPPELIN VOOR OBSERVATIE, RONDVLUCHTEN EN RECLAME DE LUCHT IN

In 2004 is het mogelijk in Nederland kleine luchtschepen (Zeppelins) te exploiteren voor rondvluchten, observatie en reclame. Andere vormen van het inzetten van zeppelins, zoals het vervoer van vele passagiers of vracht, of de ontwikkeling en productie van Zeppelin in Nederland, zijn op dit moment praktisch en economisch niet haalbaar. Toepassing van luchtschepen in de recreatie, reclame en observatiemarkt is aantrekkelijk als relatief schoon en stil voertuig. Dit zijn enkele opvallende resultaten van het vanmiddag gehouden symposium 'Is er toekomst voor de Zeppelin' in het Mobilion in Utrecht dat Toerisme Recreatie Nederland (TRN) samen met het Platform Luchtschepen heeft georganiseerd.

De markt biedt ruimte voor een of meerdere kleine luchtschepen in Nederland indien voldoende hoofdgebruikers zich kunnen verenigen rondom één exploitatieplan, aldus het Platform Luchtschepen. TRN en het Platform Luchtschepen hopen met dit symposium diverse ondernemers en organisaties uit te dagen om met plannen en ideeën te komen die tot concrete acties leiden voor de ontwikkeling en het gebruik van Zeppelins. Zowel TRN als het Platform Luchtschepen zullen - waar dat binnen hun mogelijkheden en doelstellingen ligt - dergelijke initiatieven ondersteunen. De Airship Advertising Group, één van de sprekers tijdens het symposium, is bezig om diverse opties rondom de exploitatie van een klein luchtschip verder te onderzoeken.

Onderzoek luchtschepen
Het in 2002 uitgevoerde onderzoek 'Luchtschepen; kansen voor strategisch-niche management' door de TU Delft en het Platform Luchtschepen in opdracht van Connekt, het innovatienetwerk voor verkeer en vervoer, heeft nieuwe resultaten opgeleverd, die vandaag zijn gepresenteerd. De conclusies uit dit onderzoek worden ondersteund door de daar gepresenteerde resultaten van de eveneens in 2002 uitgevoerde studie van Novem, 'Het duurzame luchtschip' en door verschillende deskundigen die op het symposium aanwezig zijn.

Inzet luchtschepen
Er is sinds 1996 veel kennis opgebouwd over luchtschepen in Nederland. Met de studies van Connekt en Novem is een actueel inzicht ontstaan over wat wel en niet mogelijk is met luchtschepen. Het Platform Luchtschepen en een groot aantal betrokkenen vinden het wenselijk om deze kennis in te zetten in praktijkervaringen. Zo was de proef in 2000 van de Politie Rotterdam tijdens het EK Voetbal een succes dat om een vervolg vraagt. Volgens de onderzoekers is de ontwikkeling en bouw van grote luchtschepen in Nederland op dit moment niet haalbaar, sinds het failliet van Rigid Airship Design als ook Cargolifter in Duitsland. De ontwikkeling van de luchtschepen Zeppelin Neue Technologie en de AT 10 blijkt daar in tegen succesvoller te zijn.

Luchtschepen en toerisme

TRN hoopt dat de luchtschepen een zodanige ontwikkeling zullen doormaken, dat ze op de langere termijn geschikt worden voor toeristisch personenvervoer op grotere schaal. TRN verwacht overigens dat de Zeppelin zich eerder naast dan in plaats van bestaande vervoersmiddelen zal ontwikkelen. De aard van het vervoer zou enerzijds bestaande knelpunten in de vrijetijdsmobiliteit kunnen oplossen en anderzijds een toegevoegde waarde kunnen hebben doordat het een nieuwe, spannende en uitdagende wijze van verplaatsen is.

TRN denkt dat luchtschepen een bijdrage kunnen leveren aan het toeristisch product in Nederland. Gerben Baaij, hoofd Productontwikkeling van TRN: "Tijdens het EK 2000 bleek het 'Fuji-luchtschip' heel wat bekijks te trekken. Het hot-airship van Festo Holding B.V. levert bij het publiek veel aandacht op. Een blimp onder contract bij een hoofdsponsor kan vele grote steden en attracties bezoeken en als extra publiekstrekker fungeren." Daarnaast verwacht TRN dat luchtschepen reeds op korte termijn kunnen worden gebruikt voor toeristische rondvluchten, maar ook ten behoeve van grote toeristische evenementen (zowel voor rondvluchten als in het kader van veiligheid). "De capaciteit voor rondvluchten kan toenemen naarmate de markt zich ontwikkelt, zoals dat nu bij Zeppelin NT gebeurt. Bovendien is inzet als promotieobject denkbaar en kunnen rondvluchten of vervoer worden ingezet als 'premium'. Bij dat laatste kan het gaan om prijzen in toeristische prijsvragen, maar ook bijvoorbeeld om het per luchtschip vervoeren van elke duizendste gebruiker van een transferium op weg naar het strand", aldus Baaij.

Volgens TRN biedt juist door de extra dimensie van de beleving ten opzichte van regulier vervoer, personenvervoer met luchtschepen wél kansen op het gebied van recreatie en toerisme. Prijstechnisch kan het echter (nog) niet met andere vervoersvormen concurreren. "Er zijn wel doelgroepen die voor zo'n bijzonder belevenis ook extra geld over hebben. Daarmee vormen recreatie en toerisme een interessante nichemarkt voor luchtschepen in de huidige opbouwfase", aldus Baaij.

Symposium bevindingen: De toekomst van het luchtschip Volgens de onderzoekers is de ontwikkeling en bouw van grote luchtschepen in Nederland op dit moment niet haalbaar, en kunnen in 2004 bestaande kleine luchtschepen worden ingezet voor recreatie, observatie en reclame. In de toekomst zullen de logistieke kwaliteiten het bestaansrecht van grote moderne luchtschepen in de wereld gaan bepalen . Ze komen vooral tot hun recht in moeilijk bereikbare gebieden, zoals Noord-Canada en in ontwikkelingslanden. Een luchtschip kan langdurige operaties (en exploraties) uitvoeren in gebieden zonder infrastructuur. Deze behoeft dan ook niet te worden aangelegd, en dat betekent milieuwinst. Ook kunnen moderne luchtschepen een bijdrage leveren aan duurzaam toerisme, omdat ze geen footprint achterlaten in kwetsbare natuurgebieden. Tijdens het symposium blijkt dat het toekomstperspectief van luchtschepen afhangt van realisatie van serieproductie nabij een grote gebruikersmarkt, zoals bijvoorbeeld China. Overal ter wereld (Rusland, Korea, Japan, Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) worden moderne luchtschepen ontworpen. Twee grote drempels blijken echter moeilijk te nemen aldus de aanwezige deskundigen: bouw en certificering van een prototype en opschaling naar serieproductie.

De toekomst van het luchtschip in Nederland hangt af van onder meer de mogelijkheden om de aanwezige kennis en ervaring te vergroten door exploitatie van een klein luchtschip voor recreatie, observatie en reclame. Hierbij kan goed gebruik gemaakt worden van de in Nederland opgebouwde kennis van zowel bedrijfsleven als onderzoeksinstellingen en de grote belangstelling voor luchtschepen in Nederland.

Deel: ' Zeppelin voor observatie, rondvluchten en reclame de lucht in '
Lees ook