Woonbond


Zesde verkiezing van de beste en slechtste verhuurder

'Prijzen voor de beste en slechtste verhuurders'

De Nederlandse Woonbond houdt opnieuw een verkiezing van beste en slechtste verhuurders van het jaar. Hoewel de publiciteit nog niet actief is gezocht, bellen al diverse huurders op voor een aanmeldingsformulier. Er zijn verhuurders die zich zelf willen aanmelden, maar dat kan niet. Alleen huurders kunnen een aanmelding insturen voor een verkiezing, die de afgelopen jaren duidelijk aan betekenis heeft gewonnen. Eén huurdersvereniging neemt de verkiezing bijvoorbeeld zo serieus dat ze alle huurders van een woningcorporatie heeft gevraagd of men de aanmelding van deze verhuurder wil ondersteunen. In dat gevalt gaat het om de prijs van beste verhuurder van 2001.

Wat maakt een verhuurder de beste?
Om als beste te worden gekozen moet een verhuurder echt goed zijn. In geen geval mogen de huren te hoog zijn ten opzichte van de kwaliteit van de woning. De gemiddelde huurverhoging mag hoogstens gelijk zijn aan het inflatiepercentage. Het onderhoud en de omgang met de huurders moeten perfect zijn. En de verhuurder moet bereid zijn daadwerkelijk te overleggen met de huurdersvereniging. Als de verhuurder daarbij iets extra's presteert, helpt dat zeker. Denk aan het geven van voorlichting over de subsidiemogelijkheden die er plaatselijk zijn om de woonlasten dragelijk te maken, en aan extra aandacht voor de huisvesting van ouderen en/of gehandicapten. Omdat woningcorporaties verplicht zijn goede en betaalbare woningen aan te bieden aan de lagere inkomensgroepen en zij in staat zijn om onrendabel te investeren, wordt er zowel een prijs voor de beste woningcorporatie als voor de beste particuliere verhuurder uitgereikt.

Waarover klagen huurders?
Huurders die hun verhuurder aanmelden als slechte verhuurder klagen vaak over het onderhoud of over de bejegening. Er zijn verhuurders die hun huurders proberen te dwingen de gehuurde woning te kopen, bijvoorbeeld door geen onderhoud te plegen. Er zijn er ook die eisen dat de woning bij vertrek wordt teruggebracht in de staat waarin hij ooit werd betrokken, ook al is dat 35 jaar geleden en heeft de verhuurder zelf nooit enig onderhoud gepleegd. Deze verhuurders maken een goede kans op de prijs van slechtste verhuurder. Maar ook verhuurders die meer dan de maximale huurverhoging vragen of die proberen de huur in een klap met tientallen procenten op te trekken zijn potentiële prijswinnaars.

Een deskundige jury
De prijzen worden toegekend door een onafhankelijke en deskundige jury. Om de jury haar werk goed te kunnen laten doen, worden de aanmeldingen uitgebreid gecontroleerd en van achtergrondinformatie voorzien door Woonbondconsulenten.

Oproep
Verdient uw verhuurder volgens u de titel beste of slechtste verhuurder van 2001, doe dan mee aan de Woonbondverkiezing. Verhuurders kunnen individueel aangemeld worden of door uw huurdersorganisatie. U kunt ook de Woonbond bellen voor een aanmeldingsformulier (020-5517700).
De inzendtermijn sluit op 1 oktober.

U01.487 Amsterdam, 12 juli 2000. Voor meer informatie kunt u bellen met Hans Roseboom, afdeling communicatie.
Tel.: (020) 5517716.

Deel: ' Zesde verkiezing van de beste en slechtste verhuurder '
Lees ook