Gemeente Leiden

Zeshonderd kinderopvangplaatsen erbij

Vraag en aanbod ontmoeten elkaar

Op zoek naar een vestigingsplaats voor een kinderdagverblijf? In de toekomst komen aanbieders en vragers van locaties op een plek bij elkaar.

CULTUUR EN EDUCATIE - Er moeten kinderopvangplekken bij. Dat is duidelijk. Daarmee verschilt Leiden in niets van andere steden in Nederland. De eerste stap in de goede richting is gezet met de zeshonderd extra plaatsen die de komende anderhalf jaar moeten worden gerealiseerd. Daarnaast gaat de gemeente een centrale plek opzetten waar vraag en aanbod van locaties voor kinderopvangvoorzieningen kunnen samenkomen.

Nieuwe wet
Tot nu toe deed de gemeente vooral zaken met de Centrale Organisatie Kinderopvang Leiden (COKL). Nieuwe locaties werden bijvoorbeeld aan de COKL gegund. Dit verandert na de komst van de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang, die waarschijnlijk 1 januari 2003 in werking treedt. Vanaf dat moment nemen alle aanbieders van kinderopvang dezelfde positie in. Vooruitlopend op de nieuwe wet is de gemeente al begonnen met een andere manier om beschikbare locaties te verdelen. Verschillende kinderopvangcentra kunnen nu intekenen op een locatie, waarna wordt beoordeeld welke aanbieder het best voldoet aan de criteria.
De gemeente gaat actief op zoek naar (tijdelijke) locaties voor kinderopvang. Beschikbare panden zullen worden getoetst op geschiktheid. De gemeente wil opvangcentra die willen verbouwen of uitbreiden tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden. Ook zullen de procedures voor het starten van een kinderopvangvoorziening worden gestroomlijnd, zodat meer plaatsen kunnen worden gerealiseerd.

Deel: ' Zeshonderd kinderopvangplaatsen erbij in Leiden '
Lees ook