Digitale Gemeente Houten

Stap eens een dagje over op de fiets

woensdag 12 september 2001 - Bron: F Team

De Landelijke Fietsdag wordt dit jaar gehouden op 22 september a.s., gecombineerd met de Europese Autovrije dag en de OV-Promotiedag "Stap 'ns een dagje over". Naast alle landelijke aandacht en evenementen, wilde het F-Team (het Houtense overlegplatform van belangenorganisaties die iets met fietsen te maken hebben) die dag wat extra's doen met als belangrijkste boodschap "meer aandacht voor de fiets in Houten".
Enerzijds willen wij bij het gemeentebestuur meer aandacht vragen voor een actief en herkenbaar fietsbeleid, voor de veiligheid van de fietsers en voor de kwaliteit van de fietsroutes en fietsstallingen. Anderzijds willen wij de inwoners van Houten erop wijzen wat zij zelf kunnen doen, zoals wat vaker op de fiets en wat minder met de auto gaan, het rijgedrag van fietsers en natuurlijk ook het stallen van fietsen bij station en winkels onder de aandacht brengen. Daarnaast willen wij de aandacht vestigen op de voordelen voor ons woon- en leefmilieu, de conditie en gezondheid als wij met z'n allen wat meer fietsen en wat minder snel de auto pakken. Met andere woorden, fietsen is meer dan alleen maar naar je werk gaan of boodschappen doen. Fietsen is sport, fietsen is training , fietsen is ook heel recreatief en op de fiets vervuil je niets.

Op 22 september hadden wij activiteiten georganiseerd die zouden plaats vinden op Het Rond, het centrum van ons dorp. Al voor de zomer hebben wij het voltallige College van B&W uitgenodigd in training te gaan om aan iedereen te laten zien dat zij ook op zeer wankele fietsen het evenwicht weten te behouden.
Echter, tijdens de voorbereiding van de activiteiten bleek dat 22 september nog niet bij iedereen is ingeburgerd als de jaarlijkse autovrije dag. In het kader van het 75-jarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer van Houten, vindt er op Het Rond een groots opgezet evenement in de vorm van een zeskamp plaats. Wij betreuren het zeer dat de gemeente niet het signaal heeft afgegeven dat zo'n spektakel niet past op een dag waarop iedereen in Europa wordt gevraagd de auto te laten staan en dat de combinatie van een zeskamp met activiteiten voor de promotie van het fietsen en aandacht voor één dag autovrij niet zo gelukkig is.
Wij als F-team hebben dan ook besloten de aktiviteiten die we hadden georganiseerd af te blazen.
We vinden dat we onszelf en het gemeentebestuur van Houten niet belachelijk mogen maken, door in deze ambiance, serieus aandacht te vragen voor het fietsen in Houten en voor een dagje géén auto in Houten. Iets ludieks hadden wij wel in gedachten, maar een zeskamp gaat ons te ver.

Nadrukkelijk willen wij vermelden dat onze Vrijwillige Brandweer in deze geen blaam treft, zij zijn te goeder trouw na aanmelding van het evenement plannen en afspraken gaan maken om deze dag voor hen én de bevolking van Houten tot een succes te maken. Ongetwijfeld zullen zij daar in slagen, zeker als het weer een beetje meezit.

Wij willen bij deze wel alle inwoners van Houten oproepen op 22 september a.s. deel te nemen aan de Landelijk Fietsdag en de auto voor één dag te laten staan . Er is een prachtige fietsroute uitgezet. Startpunt is het gemeentelijk wooninformatiecentrum bij het gemeentehuis. Daar kunt u zich aanmelden en de routebeschrijving ophalen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke informatie over de Landelijke Fietsdag en de website van de autovrije dag www.autovrijedag.nl of telefonisch: 0206262620. Verder kunt u, uiteraard bij voorkeur op de fiets een dagje zeskamp doen bij de 75-jarige brandweer en de deelnemende teams op zeephelling en hindernisbaan aanmoedigen.

Wij hopen dat wij volgend jaar op de Landelijk Fietsdag in mei en de Autovrije dag in september (vanaf dit jaar altijd op de 22ste) samen met ons gemeentebestuur activiteiten kunnen organiseren waarop wij op gepaste wijze bij de inwoners van Houten aandacht kunnen vragen voor het fietsen in Houten en dat Houten echt meedoet met de Autovrije Dag. Wellicht dat we dan toch nog eens fietsstad van Nederland worden.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2001
Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

Deel: ' Zeskamp brandweer verstoort plannen autovrije dag Houten '
Lees ook