Gemeente Den Haag


15 juni 1999

Zestien koop-appartementen in de Duinstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 15 mei ingestemd met de plannnen voor de bouw van 16 koopappartementen aan de Duinstraat. Het gaat om de locatie tussen de Duinstraat en de voormalige Derde Ambachtschool in de Zwaardstraat, van architect Duiker. Het nieuwbouwplan is ontworpen door HTV Architecten. In twee smalle bouwblokken die haaks op de voormalige school staan komen in elk blok acht drie- en vierkamer appartementen met een gemiddelde koopprijs van f.372.500 inclusief parkeerplaats. De project- ontwikkelaar Johan Matser Projectontwikkeling BV wil in het voorjaar 2000 met de bouw beginnen. De commissie voor Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting bespreekt het plan 23 juni 1999.

De locatie was oorspronkelijk bestemd voor een nieuwe politiepost die de oude vestiging in de Duinstraat moest vervangen. Bij nader inzien bleek de locatie echter niet geschikt om een gebouw van 4000 m2 te realiseren. Bovendien zou door de omvang van de bebouwing het rijksmonument te weten de school van Duiker, vanaf de Duinstraat niet goed te zien zijn. Daarom is gekozen voor twee smalle woonblokken, waardoor het doorzicht naar de voormalige Derde Ambachtschool is gegarandeerd. Omdat het plan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan Scheveningen Dorp-West is een voorbereidingsbesluit noodzakelijk.

Deel: ' Zestien koop-appartementen in Duinstraat Den Haag '
Lees ook