Greenpeace

P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 27 februari 2003

Greenpeace roept IMO op om scheepseigenaren te dwingen sloopschepen schoon aan te leveren.

Zeven doden door explosie tijdens sloopschip- operatie

Deze week zijn zeven arbeiders gedood en vijf gewond geraakt bij een explosie tijdens een sloopschip-operatie in Alang in India. Greenpeace heeft de International Maritime Organisation (IMO) opgeroepen om scheepseigenaren te dwingen hun schepen schoon te maken alvorens ze naar Azië te sturen.

De explosie van afgelopen zaterdag op de Amina, een schip van de Griekse eigenaar Chandris , vond slechts twee dagen nadat het schip was aangekomen plaats op het sloopstrand van Alang. Arbeiders vertelden Greenpeace dat de explosie totaal onverwacht kwam, omdat ze alleen nog maar gestart waren met kleine werkzaamheden aan het schip.

Dit laat zien dat de regel 'eerst gasvrij maken voordat laswerkzaamheden gestart kunnen worden' weer met de voeten is getreden, ten koste van mensenlevens. Brand en dodelijke ongelukken zijn schering en inslag op de sloopstranden waar de veiligheid van de arbeiders in gevaar wordt gebracht door het ontbreken van zelfs maar de meest basale voorzorgsmaatregelen. Dit is des te kwalijker omdat de arbeiders in aanraking komen met zeer giftige stoffen in oude schepen en vaak worden geconfronteerd met onverwacht licht ontvlambare stoffen.

Chandris, de eigenaar van de tanker ontving 2,66 miljoen dollar voor het 30 jaar oude schip, maar verzuimde de tankers te ontdoen van gevaarlijke stoffen en gasvrij voor laswerkzaamheden aan te bieden.

Greenpeace heeft al in januari en mei van 2002 in een brief van Chandris geëist dat ze de tanker ontsmet en ontdaan van gevaarlijke materialen zouden exporteren en dat ze een inventaris zou maken van de overgebleven gevaarlijke stoffen aan boord. Dit is een voorwaarde om er zeker van te zijn dat de schepen in gasvrije toestand worden aangeleverd, met schone tanks en een verklaring 'geschikt voor laswerkzaamheden' volgens de invoernormen. Chandris heeft nooit op deze brieven gereageerd.

De regels van de Basel Conventie en de Indiase wetgeving stellen dat alle vaartuigen alvorens het land binnen te komen moeten zijn ontsmet en gasvrij gemaakt voor laswerkzaamheden. Maar de Amina bevatte een grote hoeveelheid verborgen olie, wat een explosie veroorzaakte toen arbeiders het staal met lasbranders opensneden.

Greenpeace-medewerker Ramapati Kumar vertelt vanuit Alang, "Scheepseigenaren en landen met scheepsvloten doen maar weinig om hun plichten ten aanzien van het milieuverantwoord slopen van schepen na te komen. In plaats daarvan dragen zij hun aansprakelijkheden over aan de landen waar de schepen worden gesloopt. De scheepseigenaren hebben nog geen fractie van hun winst over voor het gasvrij maken van de schepen voor laswerkzaamheden, iets dat heel eenvoudig gedaan kan worden. Als ze dat wel deden, zouden honderden levens gespaard blijven. Maar ik heb gezien hoe gigantische hoeveelheden olie, asbest, en andere giftige stoffen uit de karkassen van die oude schepen werden gehaald. De dodelijke ongelukken op de olietanker Amina geven duidelijk aan dat er een krachtig en verplicht kader moet worden ingesteld door de IMO om te zorgen dat dezelfde regels van toepassing zijn op elk sloopschip."

Greenpeace eist:

1. Dat alle schepen die naar de Aziatische sloopstranden worden gebracht, voordat ze daar aankomen zijn ontdaan van gevaarlijke stoffen en gasvrij zijn gemaakt voor laswerkzaamheden. 2. Dat de International Maritime Organisation een sterk en verplicht kader ontwikkelt waardoor wordt gegarandeerd dat dezelfde regels van toepassing zijn op alle schepen, en dat scheepseigenaren verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor hun End of Life- vaartuigen en de eventuele gevaarlijke stoffen die deze bevatten. 3. Dat Chandris aansprakelijk wordt gesteld en een schadevergoeding moet betalen aan de slachtoffers van de ontploffing op de Amina. 4. Dat de Basel Conventie strikt wordt gehandhaafd en dat grensoverschrijdende bewegingen en verwijderingen van gevaarlijke stoffen door internationale wetten worden gereguleerd. 5. Dat de Griekse overheid, als voorzitter van de EU en de minister voor de Handelsvloot, Giorgos Anomeritis in het bijzonder, onmiddellijk initiatieven neemt om het bovenstaande te realiseren. Ondernemen zij niets dan kan dit niet alleen als gebrek aan daadkracht worden opgevat, maar ook als een poging om hun verantwoordelijkheid te ontlopen of zelfs de aansprakelijkheid van Griekse scheepseigenaren weg te moffelen.

Noten 1. De Griekse scheepvaartmaatschappij Chandris is genoteerd op de Greenpeace sloopschepen website. Voor meer informatie kan u terecht op http://www.greenpeaceweb.org/shipbreak/ 2. Een recent Greenpeace onderzoek vergelijkt de economische winst van de maritieme industrie bij het verkopen van schepen voor de sloop, met de menselijke- en milieukosten om giftige schepen te ontmantelen. De conclusie is dat scheepvaartbedrijven elk jaar meer dan een miljard US dollars verdienen aan het verkopen van sloopschepen, maar dat ze geen cent uitgeven aan de bescherming van de gezondheid van de mensen en het milieu door hun schepen te ontdoen van giftig afval en olieresten. De kosten van het ontmantelen van schepen gedragen door arbeiders en mensen die in de buurt wonen van de sloopstranden zijn verlies aan levensverwachting, het opkuisen van vervuilde sedimenten, verplichte blootstelling aan asbest en dood of ziekte door ontploffingen en blootstelling aan giftige stoffen. Een kopie van rapport -The Continuous Evasion of the Polluter Pays Principle - kunt u downloaden van http://www.greenpeaceweb.org/shipbreak 3. Volgens de Basel Conventie (geratificeerd door India op 24 juni 1991- en volgens de nationale Indische wetgeving (Gujarat Governement Gazette: No GMB/T/Alang/106/110/2000/1 Augustus 2000) moeten alle schepen grondig ontdaan worden van giftige stoffen en vrij zijn van gevaarlijke gassen voor zij toegelaten mogen worden op de sloopstranden.

Keizersgracht 174 ( 1016 DW Amsterdam ( Telefoon: (020) 626 18 77 ( Telefax: (020) 622 12 72 ( Informatielijn: (0800) 422 33 44 Internet: http://www.greenpeace.nl/ ( Postbank: 44 ( Bank: 39 37 60006

_______________________________________________ Persbericht mailing list Persbericht@mailman.greenpeace.org http://mailman.greenpeace.org/mailman/listinfo/persbericht

Deel: ' Zeven doden door explosie tijdens sloopschip- operatie '
Lees ook