FNV BONDGENOTEN

7 procent loonsverhoging bij Kappa Golfkarton

FNV Bondgenoten heeft een cao-akkoord bij Kappa Golfkarton afgesloten. Bestuurder Dick Heinen is zeer tevreden met het resultaat, dat niet zonder slag of stoot tot stand kwam. Op dinsdag j.l. verstuurde de bond nog een ultimatum.

FNV Bondgenoten heeft een tweejarige cao afgesproken die ingaat op 1 april 2002. De loonsverhoging bedraagt in deze periode 7 procent. Op 1 april 2002 krijgen de werknemers 3 procent erbij, op 1 september 2002
1 procent en op 1 april 2003 nog eens 3 procent. Er komt een ouderenregeling bij Kappa Golfkarton die in 2003 ingaat. Werknemers die ouder zijn dan 56 jaar kunnen in deeltijd gaan werken (80%) tegen 90 procent van het loon. De pensioenopbouw blijft gewoon 100%. Bij Kappa werken zo.n 140 mensen die voor deze regeling in aanmerking komen.
Daarnaast gaat de werkgeversbijdrage aan de premiespaarregeling omhoog: van 27,50 naar 55 gulden.

Bij Kappa Golfkarton werken een kleine 1200 mensen verdeeld over zeven vestigingen.

Meer informatie:
Dick Heinen, bestuurder, 06-20493097

27 jun 02 15:50

Zoekwoorden:

Deel: ' Zeven procent loonsverhoging bij Kappa Golfkarton '
Lees ook